Aile Mahkemelerinin Görevleri

Aile Mahkemelerinin Görevleri

 Boşanma Davalarının Açıldığı Aile Mahkemelerinin Görevleri


Ankara boşanma avukatı olarak bu yazımızda sizlere boşanma davalarının açıldığı aile mahkemelerinin görev ve yetkilerinden bahsedeceğiz.


Aile Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?


Aile Mahkemelerinin görevleri 4787 no’lu Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un değişik 4. Maddesinde düzenlenmiştir. Aile mahkemeleri, aşağıdaki dava ve işleri görürler:


22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun İkinci Kitabı ile 3.12.2001 tarihli ve 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna göre aile hukukundan doğan dava ve işler,


20.5.1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuna göre aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi,


Kanunlarla verilen diğer görevler.


Aile mahkemelerinin yargılama olarak adlandırılan u görevleri dışında görev alanına giren konularda eğitici, koruyucu ve sosyal önlemler alma görev ve yetkileri de bulunmaktadır.


Ankara boşanma avukatı olarak kanaatimizce Aile mahkemeleri önlerine gelen işlerde esasa girmeden önce sorunların aile içerisinde, eşler arasında karşılıklı saygı ve hoşgörü ile çözümlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır. Eşlerin, çocukların, aile bireylerinin karşılıklı geldiği sorunları tanımlayarak bunları uzlaşma yoluyla çözüme yönelik gerekli tedbirleri almalıdırlar. Bu sulh yoluna gidebilmek için gerektiğinde uzmanlardan da yardım alınmalıdır.


Aile Mahkemelerinin TMK da öngörülen tüm aile dosyaları dışında başka kanunlardan kaynaklanan görevleri de bulunmaktadır. Bu kanunlardan en önemlisi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanundur. 6284 sayılı Kanunun 4. Maddesindeki koruyucu tedbir kararlarını ve 5. Maddesindeki önleyici tedbirleri alma görevi aile mahkemelerine verilmiştir.


Yine 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun Geçici ¼. Maddesine göre de çocuk mahkemelerinin olmadığı yerlerde davalara bakmakla görevli mahkemeler aile mahkemeleridir. Aile hukukuna ilişkin yabancı mahkeme kararlarının da tanıma ve tenfizi ile görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Özellikle bu konularda sıklıkla yanlış yapılmaktadır. Bu sebeplerle de Ankara boşanma avukatı olarak tavsiyemiz, yanlış yerde dava açarak hak ve zaman kaybının önüne geçmek için dava açmadan önce alanında uzman bir avukattan yardım almanızdır.


Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!