ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2020

ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 2020

Aşağıda sizlerle örnek bir boşanma dilekçesi şablonu paylaşacağız. Ancak bu şablon boşanma dilekçesinin olması gereken unsurlarını taşıması için sizlere yardım amaçlı hazırlanmış bir şablondur. Boşanmanıza karar verilebilmesi için yeterli değildir. İçeriğinin mutlaka hukuki bilgiye sahip, Yargıtay Kararları ışığında boşanma davalarını takip eden kişilerce doldurulmasını ve izahatlerde bulunulmasını tavsiye ederiz.

 

ANKARA (Hangi şehir yetkili ise) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI                               : İsim, TC Kimlik No, Adres

DAVALI                               : İsim, TC Kimlik No, Adres


KONU                                : Anlaşmalı olarak boşanma talebimize ilişkindir.

AÇIKLAMALAR                 :


Evliliğin başlangıç tarihi ve boşanma talebi hukuki gerekçelerle yazılmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK, BK vesair

HUKUKİ DELİLLER           : Tanık, yemin, bilirkişi, nüfus kayıtları, telefon kayıtları ve sunacağınız diğer tüm hukuki deliller detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

TALEP VE SONUÇ             : Yukarıda arz ve izah edilen ve de resen açıklanan sebeplerle haklı davamın kabulü ile boşanmamıza karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı

Tülin YILMAZ