Boşanma Davalarında Eşler Duruşmaya gitmek Zorunda Mı?

Boşanma Davalarında Eşler Duruşmaya gitmek Zorunda Mı?

Boşanma davalarında duruşmaya eşlerin gitmek zorunda olup olmadığına ilişkin tarafımıza çok fazla soru gelmektedir. Anılan sebeple bu konuya ilişkin birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bu sorunun birden çok ihtimali bulunmaktadır.

Çekişmeli boşanma davalarında eşler duruşmaya gitmek zorunda mı?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile açılan çekişmeli boşanma davalarında ya da diğer sebeplerle açılan davalarda özellikle ön inceleme duruşmasına katılım önemlidir. Dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra tarafların duruşmaya katılıması için kendilerine duruşma gününü bildirir tebligat gönderilir. Tarafların eğer avukatları var ise duruşmaya sadece avukatlarının katılmaları yeterlidir. Ankara boşanma avukatları olmayan kişilerin ise duruşmaya bizzat katılımları gereklidir. Ancak duruşma gününde önemli işi olan bireyin duruşma saatinde mahkemede olamayacağı bir durum var ise yazacağı mazeret dilekçesi ile bu durumu mahkemeye önceden bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yani mazeretsiz olarak duruşmaya katılmayan tarafları aleyhlerinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceklerdir. Bu da dava esnasında tarafın ciddi bir hak kaybına uğramasına neden olabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler duruşmaya gitmek zorunda mı?

Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarından daha farklıdır. Anlaşmalı boşanma davalarının nasıl açıldığı ve protokol sonrası işlemlere ilişkin detaylı bilgi verdiğimiz yazılarımızda da değinildiği üzere bu davalarda tarafların duruşmaya gelmesi zorunludur. Protokol dosyaya sunulduktan sonra duruşma gününü bildirir tebligat taraflara tebliğ edilir. Tebligatı usulüne uygun almasına rağmen taraflardan birisi duruşma gününde hazır olmaz ise hakim boşanmaya karar veremez. Bu durum anlaşmalı boşanma davaları için geçerlidir. Bu davalarda tarafların mutlaka duruşma salonunda hazır olması gerekir. Taraflardan birisi duruşmaya gelmez ise hakim diğer taraf davacı ise talebi halinde dosyada yeni bir duruşma günü tayin edebilir ya da dosyanın çekişmeli boşanma davasına dönüştürülmek üzere davacı tarafa süre verebilir. İki olasılık dışında ise davanın reddine karar verir.

Boşanma davalarına gidilmez ise ne olur? Boşanma davalarında karşı taraf duruşmaya gelmez ise ne olur?

Yukarıda da bahsini ettiğimiz üzere çekişmeli boşanma davalarında tarafların katılımı zorunlu değildir. Mazeretsiz olarak dosyaya katılmayan taraf yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemezler. Ayrıca tarafların avukatları var ise bizzat katılımları da zorunlu değildir. Ancak karşı taraf duruşmaya katılmasa da gerekli şartlar var ise hakim tarafların boşanmasına karar verebilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise karşı taraf duruşmaya gelmez ise hakim boşanmaya karar veremeyecektir. Görüldüğü üzere boşanma davalarına gidilmez ise ne olacağı dosyanın nevine göre de değişiklik göstermektedir.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!