Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

4721 sayılı Kanunumuza göre taraflar arasında aksi kararlaştırılmamışsa yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Mal paylaşımlarından olan edinilmiş olan mallara katılma rejimi Medeni Kanunu’muzun 218-241. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Edinilmiş mal rejiminde edinilmiş olan mallar ve kişisel mallar olmak üzere iki tür mal varlığı değeri bulunmaktadır. Bu mal rejiminin en önemli özelliği, eşlerden birinin çalışıp çalışmamasına, tahut gelirinin olup olmamasına bakılmaksızın diğer eşin edinilmiş mallar üzerinde hak sahibi olmasıdır. Görüldüğü üzere boşanma davalarında mal paylaşımının nasıl yapıldığı ciddi anlamda teknik uzmanlık gerektiren bir husustur.

Değer artış payı nedir?

Eşlerden her birisi diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine ve korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa tasfiye sırasında bu mal da ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında alacak hakkına sahip olur. Ve bu katkısını geri alır. Bu durumdan kaynaklanan alacak değer artış payı olarak adlandırılmaktadır.

Katılma alacağı nedir?

Eşlerden her birisi ya da mirasçıları diğer eşin malvarlığında yapılacak ayrıştırma, ekleme ve denkleştirmeden sonra eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarın -ki bu miktara artık değer denir- yarısı ya da sözleşme oranında hak sahibi olmasını ifade eder. Diğer eşin artık değerden pay alabilmesi ise artık değere katılma olarak ifade edilir. Anılan sebeplerle bu konuda mutlaka alanında uzman Ankara boşanma avukatları ile çalışılmasını tavsiye ederiz.

Boşanma davalarında mal paylaşımı ne zaman yapılır?

Taraflar 1/1/2002 yılından sonra evlenmişler ise evlenme tarihi yasal mal rejiminin başlangıç tarihidir. 1/1/2002 tarihinden önce yapılan evlenmelerde ise bu tarihten önce uygulanacak mal rejimi ile ilgili düzenleme 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 10. Maddesinde yapılmıştır. 1/1/2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder. Eşler kanun yürürlüğü girdikleri tarihten itibaren 1 yıl içerisinde başkaca mal rejimi seçmedikleri takdirde bu tarihten olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü, eşlerin başka bir mal rejimini seçmesi, mahkemece evliliğin iptali ve boşanma sebebiyle sona erdirilmesi, mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde sona erer.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!