Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Daha önceki yazılarımızda da bahsedildiği üzere boşanma dilekçelerinin nereye verileceği davanın başlangıcında kişilerin hak kaybına uğramaması açısından en önemli evrelerden birisidir. Doğru adliye de boşanma davasının açılması hem usul ekonomisi açısından hakimlerin iş yükünü azaltacak hem de tarafların gereksiz zaman kayıplarının önüne geçecektir. Zira aile mahkemesi hakimlerinin iş yükü oldukça fazladır. Yetkisiz ve görevsiz bir mahkemede davanın açılmasında dahi dosyanın incelenip, doğru mahkemeye gönderilmesi bile aylar sürecektir.


Boşanma davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Kişiler son altı aydan beri beraber oturdukları yer yahut taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesindeki aile mahkemesinde dava açma hakları vardır. Görüldüğü üzere kanun koyucu boşanma davalarının açılması açısından üç yetkili mahkeme olduğuna hükmetmiştir. Birincisi davacının yerleşim yeri, ikincisi davalının yerleşim yeri, üçüncüsü ise tarafların son altı aydan beri birlikte oturduğu yer mahkemesidir. Yetkili mahkemelerde aile mahkemesinin olmaması halinde boşanma ve ayrılık davalarına asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır.


Örneğin Ankara Sincan, Etimesgut bölgesinde oturan bir kişi açısından yetkili adliye Ankara Batı Adliyesidir. Kişiler Ankara Batı Adliyesi Aile Mahkemelerine yapacakları başvuru ile boşanma davalarını açabileceklerdir.


Boşanma davası açmak isteyen kişi dava dilekçesini tüm ayrıntılarıyla hazırladıktan sonra üç nüsha halinde düzenlediği dilekçeyi yetkili mahkeme kalemine yahut bu mahkemelerin evraklarını almakla görevli ön bürosuna vermek ve harçları yatırmakla mükelleftir. Harçların yatırılması ve gerekli evrakların dosyaya sunulması ile boşanma davası açılmış olacaktır. Boşanma dava dilekçeleri birinin mahkemede, birinin kendilerinde, birinin ise karşı tarafa tebliğ edilmesi gerektiğinden üç nüsha halinde düzenlenmesi gerekmektedir.


Buradaki en önemli husus dava dilekçesinin nasıl hazırlandığıdır. Bilinmelidir ki dava dilekçesi boşanma davasının temel taşıdır. Burada yapılacak herhangi eksiklik, hata geri dönüşü imkânsız zararlara yol açabilecektir. Hem zaman, hem para hem de hak kaybına uğratacak kadar önemli olan dava dilekçeleri hususunda mutlaka alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı öneririz. Bu anlamda karşılaştığımız sıklıkla sorunlardan birisi tarafların adliyelerin önünde buldukları arzuhalcilere dilekçeyi yazdırmaları, sonrasında dava içinden çıkılamaz hale geldiğinde yahut reddedildiğinde tarafımızdan yardım istemeleridir. Bilinmelidir ki bir boşanma davası reddedilirse aynı sebepten dolayı 3 yıl içerisinde yeni bir dava açılamaz. Bu sebeple taraflar açısından en önemli husus eğer boşanma davalarını kendileri takip edeceklerse mutlaka öncesinde alanında uzman bir avukata danışmalarıdır. Dava dilekçesinin oluşturulması evresi ile ilgili diğer yazılarımız da bu anlamda sizlere yol gösterici olacaktır.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!