Boşanmaktan Nasıl Feragat Edebilirim?

Boşanmaktan Nasıl Feragat Edebilirim?

Boşanmaktan Nasıl Feragat Edebilirim?

Feragat etme durumu bir kimsenin hakkında kendi hür iradesiyle vazgeçmesi durumudur. Boşanma davalarında feragat durumunda boşanmanın bireylerin kendi isteğiyle iptal edilmesi durumudur. Boşanmaktan feragat etmek isteyen bireyler boşanmaktan nasıl feragat edebilirim araştırmasına girişmektedir. Boşanmak istemeyen bireyler hem sözlü hem de yazılı olarak feragat bildirisinde bulunabilirler.

Boşanmaktan vazgeçen davacının kısmen ya da tamamen davanın neticesinde vazgeçmesini sağlayan işlemin tamamına feragat işlemi denilmektedir. Ancak bu işlem sadece davacı tarafından yapılabilir. Yani davalı olan kişi boşanmaktan feragat etme hakkına sahip değildir. Feragat sistemi davanın neticelenmesine kadar süren süreç içerisinde gerçekleştirilebilir. Davanın karara bağlanması hükmün kesinleşmesi durumunda davadan feragat işlemi yapılamamaktadır.

Eşimden Boşanmak İstemiyorum

Yine bir yaşanmışlıklar neticesinde istemeden de olsa dava açılması ve dava sürecinde de kararların değişmesi muhtemeldir. Eşimden boşanmak istemiyorum diyen bireylerin davalarından vazgeçerek boşanma işlemini tersi yönde işletmeleri mümkündür. Bu durum davayı açanlar için geçerli olup eşlerden her ikisinin de boşanma konusunda aynı kararda olmaması durumunda çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir.

Bireylerin çekişmeli boşanma davası açabilmeleri için boşanmanın nedenlerinin haklı olması gerekmektedir. Türk Medeni kanununda haklı boşanma sebepleri arasında aldatma, hayata kast etmek, kötü muamele,  onur kırıcı davranış ve suç işleme, haysiyetsiz bir hayat sürme, akıl hastalığı gibi durumlar yer almaktadır. Bu durumların var olması ya da var olmaması fark etmeksizin eşlerden birinin boşanmayı istememesi mümkündür. Ancak çekişmeli boşanmalarda davacı iddialarını ispat etmek zorundadır.

Boşanmaktan Vazgeçmek İçin Gerekli Adımlar Nelerdir?

Boşanmaktan feragat etmek isteyenler için izlemesi gereken bazı yollar bulunmaktadır. Davada dava neticelendirilmeden feragat işleminin yapılması gerekmektedir. Boşanmaktan feragat etmek isteyen kişi karşı tarafın onayını almaksızın davada kısmi olarak ya da tamamıyla feragat edebilir. Ancak feragat işleminde davayı açan kişinin aleyhinde davanın sonuçlar nasıl kabul edilerek ücretlendirme felaket eden tarafa yansıtılır.

Boşanmaktan feragat etmek için duruşmada sözlü olarak feragat etmeyi kabul ettiği söylenilebilir. Bu feragat işlemi için birinci yoldur. İkinci yol olarak vekalet vermiş olduğunuz avukat sizin adınıza noter onaylı feragat belgenizi mahkemeye sunarak feragat işlemini gerçekleştirebilir.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!