Çekişmeli Boşanma Nedir?

Çekişmeli Boşanma Nedir?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA NEDİR, SÜREÇ NASILDIR?


Taraflar evliliklerinin yürümeyeceğini düşünmeleri ile boşanmaya karar verebilirler. Boşanma Medeni kanunumuz çerçevesinde evlilik birliğinin resmi olarak bitirilmesi demektir. Ancak boşanma hususunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, bazen boşanmanın aslı ile bazen de nafaka, velayet, tazminat gibi feri hususlarında ortaya çıkan anlaşmazlık neticesinde açılan davalara çekişmeli boşanma davaları denir.


Çekişmeli boşanma davalarında mutlaka anlaşılamayan bir veya birkaç husus bulunmaktadır. Taraflar dava sürecinde öncelikle evliliğin temelinden sarsılmasında kendilerinin kusurlu olmadığını ispat etmeye çalışmaktadırlar.


Çekişmeli boşanma davasının usulüne uygun düzenlenmiş bir dilekçeyle yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak açılması akabinde mahkeme öncelikle dava dilekçesinin dava şartlarını sağlayıp sağlamadığına bakacak, eksiklik varsa giderilmesini talep edecektir. Sonrasında tarafların sosyal kültürel ekonomik durum araştırmaları yapılarak ön bilgiler toplanacak ve dosya hakkında gerekli incelemelere başlanacaktır. Taraflar tarafından dava dilekçesi, cevap dilekçesi, replik dilekçesi, düplik dilekçesi olarak ikişer kez dilekçelerinin süreleri içerisinde sunulması akabinde mahkeme ön inceleme duruşması için gün tayin edecek ve taraflar mutlaka bu duruşmada hazır olacaklardır. Kendilerini vekille temsil ettiren kişilerin duruşmaya katılmalarına gerek bulunmamaktadır. Vekillerinin duruşmaya katılması yeterlidir.


Gerekli delillerin dosyada bulunduğuna kanaat getirildiğinde ve süresi kaçırılmadan toplanması gereken tüm evraklar dosyaya bildirildiğinde hakim tahkikat aşamasına geçecek ve dosyanın içeriğini inceleyerek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kimin kusurlu olduğunu yahut özel sebeplere dayanılıyorsa dayanılan sebebin doğruluğunu araştırmaya başlayacaktır. Bu anlamda tanık dinletmek, dosyanın münderecatı açısından gerekli olan, mahkemeye gereksiz iş yükü yüklemeyecek tüm evrakların mutlaka dosyaya sunulması gerekli olacaktır. Tanıkları dinleyen, delilleri değerlendiren hakim dosya içeriğine göre karar verecektir. Boşanmaya yeterli sebep bulunmaması halinde yahut davayı açan kişinin kendini yeterince ifade edememesi halinde davanın reddedilme olasılığı bulunmaktadır. Bu anlamda taraflar “ikimizde boşanmak istiyoruz, hakim mutlaka boşar” düşüncesiyle hareket etmemelidir. Çekişmeli boşanma dosyalarında iki taraf istese dahi usulüne uygun açılmayan ve hukuki mesnetten yoksun tüm davaların reddedilme olasılığı vardır. Bu sebeple çekişmeli boşanma dosyaları mutlaka alanında uzman boşanma avukatları tarafından titizlikle takip edilmelidir.


Boşanma davası esnasında nafaka, velayet, kişisel ilişki tesisi gibi taleplerin bulunması halinde bunlar süresi geçirilmeden mutlaka dilekçe ile hakimden talep edilmelidir. Hakim tarafların ekonomik durum araştırmasını yaptıktan sonra talep olması ve gerek görmesi halinde öncelikle geçici olarak nafakaya ve velayete hükmedebilecektir. Anılan geçici nafaka ödenmemesi halinde icra takibine konu edilebilecek ve tahsilatı sağlanabilecektir.


Çekişmeli boşanma dosyaları hem daha zor, hem de daha uzun bir süreçtir. Bu davalar bazen 24-36 aya kadar sürebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davasının kabulü veya reddedilmesi halinde mahkemenin kararı yazmak için bir aylık süresi vardır. Kararın yazılmasını ve kendilerine tebliğini takip eden iki hafta içinde tarafların karara itiraz etme hakları bulunmaktadır. Verilen kararda haksızlık ve hukuka aykırılık olduğunu düşünen taraf anılan itirazlarını Yargıtay’ın emsal kararlarıyla desteklemelidir. Kararın Bölge Adliye Mahkemelerinden ve Yargıtay’dan onanıp gelmesi halinde dosya ilk derece mahkemesinin verdiği şekilde karara çıkacak, bozulması halinde ilk derece mahkemesi ya üst derece mahkemesinin kararına uyarak yeniden karar düzenleyecek ya da ilk kararında direnerek dosyayı tekrar gönderecektir.


Görüldüğü üzere Çekişmeli boşanma davaları usuli ayrıntıları çok olan ve uzmanlık gerektiren davalar olup mutlaka bir çekişmeli boşanma avukatıyla çalışılması gerekmektedir.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!