Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Çekişmeli Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Çekişmeli boşanma davası genellikle iki tarafın aynı konuda anlaşamaması ve bundan dolayı mahkemenin belli süre uzamasından kaynaklanmaktadır. Bu süreç ise kişilerin durumlarına ve davasının gidiş yönüne göre 1 veya 1,5 yıl süren davalar olabilmektedir. Bu yüzden süreç oldukça zor ve sıkıntılı geçmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasının Açılması

Çekişmeli boşanma davası açmak için hukuki bir süreç başlatılması gerekmektedir. Bunun için de öncelikle dava dilekçesinin hazırlanması ile sürece başlanmaktadır. Daha sonrasında ise davanın kabul edilerek açılması ise beraberin de dilekçenin karşı tarafa tebliği gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, kişilerin ekonomik ve sosyal durumlarının araştırmaları yapılmakta ve tarafların karşılıklı olarak dilekçelerinin sunulması istenmektedir.

Dilekçe sunumu bittikten sonra hakimler ön inceleme duruşması yapmaktadır. Bu duruşma da tanıklar dinlenir ve diğer deliller toplanmaktadır. Daha sonrasında ise tarafların beyanları dinlenerek davanın ilk aşaması tamamlanmaktadır.

Ön duruşma gerçekleştikten sonra ise gerekli kararlar tebliğ edilir ve daha sonrasında istinaf veya temyiz mercilerine başvurma aşamasına geçilmektedir. Boşanma süreci gerçekleştikten sonra ise nüfus müdürlüğü işlemi tamamlanmakta ve çekişmeli olarak geçen bu boşanma sürecinin aşamaları tamamlanmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasında İleri Sürülebilecek Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası sürecinde kişilerin aile birliğinin bozulduğu veya diğer herhangi bir sebep ile açılabilmektedir. Boşanma süreçlerinde açılan iki türlü dava olmaktadır. Bu davalardan en zor ve uzun süreni ise çekişmeli olarak geçen davalardır. Bu davalarda boşanma sebebi olarak karşı tarafın aile birliğine zarar verdiği veya maddi, manevi tazminat, nafaka, velayet, ev eşyalarının paylaşımı vb. konularda anlaşamama sonucunda açılan davalar olmaktadır. Bu boşanma davalarında genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak iki sürece ayrılmaktadır.

Genel boşanma sebeplerinde geçimsizlik, uyumsuzluk, tartışma, hakaret veya güven sarsıcı durumlar gibi evlilik yükümlerinin yerine getirilmemesi buna örnek olmaktadır. Özel boşanma sebeplerinde ise kanunen zina, hayata kastetme, onur kırıcı davranışlar sergileme, suç işleme, haysiyetsiz bir hayat sürme, terk sebebi ile boşanmayı isteme ve akıl sağlığı sebebi ile boşanmayı isteme gibi nedenler olarak belirlenmiştir. Bu nedenler ile de boşanma süreçleri hakime sunulabilecek boşanma sebepleri olmaktadır.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!