Evlenmeden Önceki Mallar Boşandıktan Sonra Bölüştürülür Mü? 

Evlenmeden Önceki Mallar Boşandıktan Sonra Bölüştürülür Mü? 

Boşanma sırasında mal paylaşımı işlemlerinde kural evlilik içinde edinilen malların paylaşılması esasına dayanır. Bu nedenle evlenmeden önce edinilen mallar kişisel mal olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına dâhil edilmesi mümkün değildir. Bununla birlikte evlilik öncesinde satın alınan malların kredisi evlilik içinde ödenmişse o zaman hesaplama tekniği kullanılarak boşanma sırasında mal paylaşımına dâhil edilir. Evlilik içinde ödenen her türlü kredi ile ödenen kısmı edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Diğer eş, evlilik içinde ödenen kredi miktarı üzerinden hak iddia edebilir. Bu durumda kredinin hangi eş tarafından ödendiği bir önem arz etmeyecektir.

Evlendikten Sonra Edinilen Mallara Ortaksınız.

Eğer eşler arasında bir mal rejimi anlaşması yoksa o takdirde edinilmiş mal rejimi geçerlidir. Bu rejime göre çalışarak kazanılan her türlü mala ortaksınız. Kimim çalıştığına bakılmaksızın evlilik birliği içinde edinilmiş mallar rejiminde eşinizle beraber mallara ortaksınız. Evlilik birliği bozulduğunda mal paylaşımında boşanma tarihi önem taşıyor. Boşanma davasının açıldığı tarih çiftler arasındaki mal tasfiyesinin de yapıldığı tarih olacaktır.

Evlenmeden Önce Alınan Ev ve Araba İçin Mal Paylaşımı Yapılır Mı?

Daha önce de belirttiğimiz gibi evlenmeden önce alınan mallar eşlerin kendi özel tasarrufları sayıldığından mal paylaşımına dâhil edilmez. Ancak evlenmeden önce alınan ev ve araba için kredi kullanılmış ve bu kredi evlilik birliği içinde ödenmeye devam edilmişse, o takdirde ödenilen kredi oranının malın değerine oranı kadar bir bedel mal paylaşımına dâhil edilebilir.  Miras bununla beraber eğer evlenmeden önce edinilen ev ve araba için evlilik birliği içinde kredi vb. bir ödeme yapılmamışsa o takdirde kişinin özel malı sayılacağından mal paylaşımı işlemlerine dâhil edilmeyecektir. Eşlerden biri çalışsın ya da çalışmasın evlilik birliği içinde edinilen mal rejiminde tüm mallara ortaktır. Bu rejime girmeyen konular, evlenmeden önce kişilerin edindiği mallar ve miras yoluyla taraflardan birine kalan mallar ve bunlardan elde edilen gelirler bu rejime dâhil edilmeyecektir. Ancak çiftlerin arasında yapılmış bir mal paylaşımı protokolü varsa bu konular o protokolde belirlendiğinden boşanma esnasında sorun çıkmayacaktır.

 

 

.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!