Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davası

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Davaları

Hayata kast nedeniyle boşanma davası eşlerden birinin diğerinin yaşam hakkına yönelik olarak fiiller gerçekleştirmesi sonucunda açılabilmektedir. Ancak burada yaşama karşı yöneltilen fiilin kasten işlenmiş bir fiil olması gerekmektedir. Bu noktada kaza sonucu meydana gelen olaylardan dolayı olayı meydana getiren eş sorumlu olmaz ve hayata kast nedeniyle boşanma davası açılamaz. Hayata kast nedeniyle oluşan boşanma davaları özel davalardır ve belli durumlar gerçekleştiğinde açılabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için hayata kast fiilinin ortaya koyulmuş olması gerekmektedir. Yani öldürme maksadı olmadan yapılan hafif yaralamalar için hayata kast nedeniyle boşanma başvurusu yapılamaz.

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davaları çekişmeli ve çekişmesiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekişmesiz boşanma davalarında taraflar her konuda birbirleri ile anlaşarak boşanmayı sonuçlandırmaktadırlar. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar anlaşmaları gereken konular olan velayet, tazminat veya nafaka gibi konuların en az birinde anlaşamamaları sonucunda oluşmaktadır. Bu noktada dava açılmadan önce boşanmayı gerektiren nedenlere bakılması gerekmektedir. Taraflar arasında özel boşanma sebeplerinden herhangi biri var ise öncelikle bu konuda bir dava açılması gerekir. Genel dava sebepleri noktasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi durumların yaşanması sonucunda açılan davalar genel dava sebeplerini oluşturmaktadır. Genel dava sebepleri ileri sürüldükten sonra taraflar anlaşabilir veya anlaşamazlar ise çekişmeli boşanma davası oluşmuş olur.

Zina Ve Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Zina nedeniyle açılan boşanma davaları da aynı hayata kast gibi özel bir dava sebebidir. Özel dava olması sebebiyle belli bir durumun oluşması sonucunda açılabilmektedir. Bu davanın açılabilmesi için eşlerden birinin diğerini zina yaparak aldatması gerekmektedir. Durumu öğrenen eş öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde boşanma davasını açmalıdır. Dava süresi öğrenmeden itibaren başlasa da zina fiilinin işlenmesinden 5 yıl sonra zamanaşımına uğramış olur. Ancak bu noktada belirtilmesi gereken nokta ise fiil 5 yıllık zaman aşımına uğrasa bile bu süre sonrasında açılan dava da bu durum boşanma sebebi olarak ileri sürülebilir. Ancak açılan dava zina sebebiyle özel boşanma davası olmaktan çıkaran genel bir boşanma davası olarak görülür.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!