İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

Bir şekilde yasal takibe başlanmış ancak belli bir süreç sonucunda ortaya çıkabilecek icra dosyası takipsizlik zamanaşımı gibi konular borçluları yakından ilgilendiriyor. Çünkü bazı kriterler gerçekleştiğinde icra dosyaları tamamen veya kısmen ortadan kalkabiliyor. İzninizle bu noktada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. İcra hukukunun ilgilendiren bir konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız büromuzdan profesyonel destek alabileceğinizi hatırlatmakta yarar görüyoruz. Üstelik büromuz özellikle icra takibi ve haciz durdurma gibi konularda oldukça deneyimlidir ve bu alanda yeterli tecrübesi bulunuyor. Şimdi isterseniz bir icra nasıl başlıyor sonrasında haciz işlemi ve diğer konularda bazı önemli bilgileri paylaşalım. İstisnaları bulunmakla birlikte genel anlamda öncelikle bilinmesi gereken; Borçlar Kanunu uyarınca icra uygulamasında zamanaşımının 10 yıl olduğudur.

İcra Dosyası Üç Şekilde Açılabiliyor

Elbette alacaklının tahsil yoluna gidebilmesi için bazı kanuni zorunlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu nedenle 3 farklı icra dosyası hazırlanabilir ve bu metotlar arasında alacaklı herhangi birini tercih edebilir. İsterseniz bu metotların neler olduğuna maddeler halinde bakalım;

  • İlamlı icra
  • İlamsız icra
  • Kambiyo senedine bağlı icra

Şeklinde bir özetleme yapmak mümkündür. Tabii her üç yönteminde kendine has bazı özellikleri bulunuyor. Örneğin ilamlı icra metodunun tercih edilmesi durumunda alacaklının öncelikle mahkeme kanalıyla bir ödeme emri göndermesi söz konusudur. Ancak ilamsız icrada alacaklı hukuki haklarından yararlanarak direkt olarak icra müdürlükleri kanalıyla ödemenin gerçekleştirilmesini talep edebilir. Kambiyo senetlerine özel icra metodunda ise alacaklının elinde kambiyo senedi özelliklerini taşıyan belgenin olması zorunludur. Bu hatırlatmamızın ardından konu başlığımız olan icra dosyası takipsizlik zamanaşımı konusuna devam edelim

İcra Takibi Düşme Süresi 1 yıldır

Burada önemli bir ayrıntıyı hemen paylaşalım. İcra takibinde zamanaşımı ve dosyanın düşmesi kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Dolayısıyla normal icra takibi düşme süresi ile zaman aşımı farklı zaman dilimlerini kapsıyor diyebiliriz. 10 yıllık zamanaşımı süreci davanın açıldığı tarihten itibaren geçerli olurken, takibin düşme süreci alacaklı tarafından sonrasında hiçbir işlem yapılmaması durumunda bir yıl olarak belirlenmiştir. Lütfen başta icra dosyası takipsizlik zamanaşımı, olmak üzere icra hukukundan kaynaklanan sorunlarınızla ilgili olarak destek almak üzere sizlere sağlayacağımız destek konusunda çok daha kapsamlı bilgi aktarmak üzere telefonlarımız sürekli açık bulundurulmaktadır. Esenlikler diliyoruz.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!