İcra Hukuku

İcra Hukuku

İcra Hukuku

Ticari yaşam içerisinde borçların ödenememesi sık karşılaşılan bir durum ve böyle bir durum söz konusu olduğunda devreye giren icra hukuku meselelerin çözümüne yönelik birçok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Eğer sizlerinde icra hukukundan kaynaklanan problemleriniz varsa büromuzun profesyonel desteğini isteyebilir ve hukukçularımızdan yardım talep edebilirsiniz. İsterseniz öncelikle borç takibinin başlangıcı ve icraya dönüşme sürecinin nasıl gerçekleştiğini aktarmaya çalışalım. Çünkü bu süreç içerisinde yapılması gereken birtakım tedbirler yoluyla icranın durdurulması, geciktirilmesi veya bir anlaşma yoluna gidilerek tamamen ortadan kaldırılması sağlanabilmektedir.

İcra İflas Kanunu İle Düzenleniyor

6352 sayılı icra iflas kanunu aslında hem alacaklının haklarını, hem de borçlunun haklarını düzenliyor. Bu nedenle kanuna sadece alacaklının haklarının korunduğu bir kanun olarak bakmamak gerekiyor. Örneğin insan yaşamının sürdürülmesine yardımcı olan hiçbir eşya icra yoluyla haciz altına alınamıyor. Bunun yanı sıra borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak amacıyla kullandığı araç veya hayvanlar yine haczedilemeyen mallar arasında yer alıyor. Hiç kuşkusuz icra iflas kanununda meslek gruplarına yönelik bazı farklı uygulamalara rastlıyoruz. Sözgelimi kişinin bir sanayici olması durumunda farklı bir yaklaşım sergilenirken, borçlunun çiftçi olması durumunda çok daha farklı bir tutum içerisine girilebilmektedir. Burada hedeflenen bir yandan alacaklının haklarını korurken öte yandan borçlunun borçlarını ödeyebilme kabiliyetinin devamlılığını sağlamaktır.

Haciz İşlemi Nasıl Durdurulur?

Az önce de belirttiğimiz gibi icra iflas kanunu her ne kadar alacaklıya birtakım haklar tanıyor ise de borçluya da birtakım haklar tanımaktadır. Dilerseniz öncelikle bu haklar çerçevesinde haciz işlemi nasıl durdurulur sorusunun yanıtını maddeler halinde arayalım.

  • İcra takibinin gerçekleştiği müdürlüğe borçlunun 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor
  • İcra takibi esnasında alacaklının kendisi veya avukatı haczi durdurabiliyor
  • Alacaklının borcunu ödemesi

Şeklinde özetlenebilir. Bunun yanı sıra haczin durdurulmasına yönelik yapılacak itirazın iki şekilde gerçekleştiği unutulmamalıdır. Bunlardan ilki tam itiraz, ikincisi ise kısmı itirazdır. Tam itirazda borcun tamamına itiraz söz konusu iken, kısmi itirazda borcun belirli bir bölümüne itiraz edilebiliyor. Dolayısıyla itirazın ne şekilde gerçekleşeceğinin de bu süreçte önemi vardır diyebiliriz. Lütfen başta icra hukuku olmak üzere diğer hukuki konularda bilmek istediklerinizi büromuza aktarmaktan çekinmeyiniz. Sizleri yanıtlamak üzere iletişim seçeneklerimizi sürekli olarak açık bulunduruyoruz. Esenlikler diliyoruz

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!