İcra Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

İcra Hukuku Hangi Alanları Kapsar?

İcra hukuku kapsamı konusu borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine, borcun karşılanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu durumda borcun karşılanması çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Bu, devlet zoru ile tanışır, taşınmaz malların üzerinden yapılabilmektedir. Borcun nasıl tahsil edileceği kanunen belirlenmiştir. Bunun için gereken takibi ise avukatlar ile yapılmaktadır. İcra hukukuna bakan avukatlar ve mahkemeler için yazının devamında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

İcra Hukukuna Hangi Avukatlar Bakar?

Bir hukuk dalı olan icra hukukuna bakıldığında, takip gereken bir süreç olduğu için avukat gerekmektedir diyebiliriz. İcra hukuku kapsamı alacaklının talebi doğrultusunda borcun söz konusu olduğu tüm durumları kapsamaktadır. İcra hukukuna bakan avukatlar ise icra avukatlarıdır. İcra avukatları, bu süreçte borçlu ile anlaşma yolu ile borcun tahsil edilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Alınacak borç tutarının, borçlu kişiden tahsil edilememesi durumunda ise, icra müdürlüğü aracılı ile icra takibi başlatmaktadır. İcra avukatları, davaya ilişkin süreçlerin tamamında aktif rol oynamaktadır. Buna göre, haciz konulması, çek davaları, icra davalarına itiraz ya da takibini yapmak gibi pek çok yükümlülüğü bulunmaktadır. İcra hukukunda faaliyet gösteren icra avukatları, davasını aldığı kişinin haklarını dava bitene savunmak durumundadır.

İcra Hukukuna Hangi Mahkemeler Bakar? 

İcra hukuku kapsamı davalarına icra mahkemeleri bakmaktadır. Bu mahkemeler, tek hakimli, icra ya da iflas işlemlerine bakan mahkemelerdir. Sınırlı yetkili ve özel görevli bir mahkeme türüdür. Bu mahkemelerde basit usul yargılamalar uygulanmaktadır. Dolayısıyla, icra mahkemelerinde adli tatil hükümleri uygulanmamaktadır. İcra mahkemesinin görevlerine bakılacak olursa, en başta icra dairelerine yönelik şikayetlerin ve itirazların kaldırılması istemini karara bağlama yükümlülüğü sayılabilmektedir. İcra hukuku kapsamı içerisinde haciz ve iflasta istihkak davaları bulunmaktadır. Bununla birlikte, istihkak davasına karşı açılan iptal davaları, şikâyet ile ihalenin fesih işlemlerinin incelenmesi, ilamlı icralarda icranın geri bırakılması istemlerinin incelenmesi gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu mahkemelerde takibe yönelik şikâyet, itiraz ve bu itirazların kaldırılması için olan talepler yönünden görevsizlik kararı verilememektedir. Mahkeme tarafından kabul ya da reddine ilişkin bir karar verilmek zorundadır. Bununla birlikte icra mahkemeleri sınırlı inceleme yetkisine sahiptir. Bu sebeple tanık dinlenmemektedir.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!