İcra İflas Kanunu

İcra İflas Kanunu

Ticari faaliyetlerin bozulmasından veya çeşitli nedenlerden kaynaklanan finansal zorluklar icra iflas kanunu gereği haciz ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla işletmelerin ve ticaretle uğraşan her bireyin kanunla ilgili en azından belirli kriterleri önceden bilmesi gerekiyor. Çünkü kanun oldukça geniş kapsamı olan düzenlemeler içeriyor ve işletmeler dışında aynı zamanda alacaklıları da yakından ilgilendiriyor. İsterseniz şimdi icra iflas kanunu işletmeci açısından veya alacaklı açısından hangi hakları beraberinde getiriyor ve hukuki anlamda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bazı bilgileri paylaşalım.

İcra İflas Kanunu En Son 2004 Yılında Tekrar Düzenlendi

Takdir edersiniz ki icra kanunu gibi yasal düzenlemeler çağın gerekliliklerine uygun olarak her zaman şekillendirilebiliyor ve yeni düzenlemelerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu çerçevede en son 2004 yılında yapılan yeni düzenleme ile her bir maddenin ayrı ayrı statüye kavuşturulduğu bu kanun günümüzde en önemli yasal düzenlemelerin başında geliyor. Elbette bu kadar geniş çaplı düzenlemelerin yer aldığı bir kanun çok kısa bir şekilde özetlemez. Ancak biz genel hatlarıyla kanununun ticari yaşama sağladığı katkıları maddeler halinde aktarmaya çalışalım. İcra iflas kanunu;

  • Alacaklı ve borçlu arasındaki disiplini sağlar
  • Ödeme dengesinin bozulması durumunda alacaklının haklarının yasal yoldan korunmasını temin eder
  • Borçlunun ve alacaklının ayrı ayrı her birinin haklarını korur
  • Borcun ödenmemesi durumunda gerekli tebligatların ulaşmasını sağlar
  • Bu amaçla aralarında İcra ve haciz işlemlerinde bulunduğu izlenecek yasal yolu tarif eder
  • Haciz işleminin ardından yapılacak satışları düzenler
  • Mahkeme masrafı ve diğer tüm masrafların hesaplanmasının ardından alacaklıya ödenecek miktarları belirler
  • Müessesenin iflas talep etmesi durumunda bu iflasın yasal şartlara uygunluğunu denetler
  • Nihayetinde ticari sürdürülebilirliği sağlayarak ekonominin bozulmaması için bu alanda kurumsal hizmetler üretir

Şeklinde özetlenebilir. Elbette haciz sürecine uzanacak ve alacağın tahsili ile sonuçlanacak süre içerisinde ödeme emri ve ihtarname gönderilmesi gibi yasal bazı prosedürler işletilmek durumundadır. Lütfen başta icra iflas kanunu olmak üzere haciz işlemi veya iflas konularında konuyla ilgili olarak bilmek istedikleriniz ve hukuki destek için telefonlarımızı aramaktan çekinmeyiniz. Sizleri bilgilendirmek ve talep ettiğiniz desteği sağlamak üzere iletişim seçeneklerimizi sürekli açık bulunduruyoruz. Esen kalınız

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!