İcra Ödeme Emri

İcra Ödeme Emri

İcra Ödeme Emri

Hepimizin bildiği üzere ticari yaşam içerisinde dönemsel olarak bozulmalar yaşanabilir ve bu bozulmanın yasal süreç işlemeye başlar. İşte bu yasal sürecin ilk basamağını oluşturan icra emri hukuksal çerçevede harekete geçilmesini bir bakıma zorunlu kılar. Tabii borçlunun bu ödeme emri eline ulaştığında yasal süreci veya haczin durdurulmasına yönelik yapabileceği birçok hareket tarzı bulunabilir. Bu noktada çok kısa bir hatırlatma yaparak bu önemli konu hakkındaki yazımıza devam edelim. İcra iflas kanunundan kaynaklanan sorunlarınızla ilgili olarak hukuki destek almak üzere bu alanda yeterli düzeyde tecrübesi bulunan büromuzun hizmetlerinden yararlanabileceğinizi lütfen unutmayınız. Bu kısa hatırlatma ardından isterseniz son derece önemli kanunun nasıl işletildiği ve yasal çerçevede haklarınızın nasıl korunacağı ile ilgili diğer detaylara geçelim

İcra Ödeme Emrine İtiraz

Tabi az önce de belirttiğimiz gibi icra iflas kanunu gereği her ne kadar alacaklının haklarının korunmasına yönelik düzenlemeler barındırsa da borçlunun da icra ödeme emrine itiraz etmek gibi bir takım hakları vardır. Söz gelimi haciz işlemine kadar geçen zaman zarfında pek çok resmi bilgilendirmeye gereksinim duyulur ve bunların her birine itiraz edilebilir. Bir örnek daha vermek gerekirse haciz işlemi öncesinde bir ödeme emri gönderilme zorunluluğu vardır ve 7 gün içerisinde ödemenin gerçekleşmesi talep edilir. Bu süre içerisinde ödemenin gerçekleşmemesi halinde hemen haciz işlemine geçilmez ve bu kez bir ihtarname ile bu borcun ödenmesi talep edilir. İhtarnamede belirtilen sürede ödeme yapılmaması durumunda icra iflas kanunu madde 78 uyarınca haciz süreci artık başlamış olur.

Hangi Mallar Haczedilemez

Tabii takdir edersiniz ki borçluya özellikle yaşamsal anlamda hayatını sürdürebilmesine olanak sağlayan bir takım düzenlemelerde kanun içerinse yer alıyor. Örneğin takip işlemi sırasında her şey haciz edilemiyor. Dolayısıyla bu noktada hangi mallar haczedilemez veya hangileri edilebilir şeklinde bir ön bilgiye sahip olmanızda yarar bulunuyor. Sözgelimi eğer haczin gerçekleştiği mekân ailenin yaşadığı ev ise bu evde bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi ya da tek televizyon haciz edilemiyor. Ancak eğer ikinci bir televizyonun varlığı söz konusu ise bu televizyon haciz edilebilmektedir. Lütfen başta icra ödeme emri olmak üzere haciz ve icra konularında önemli derecede deneyimi bulunan hukuk büromuzdan destek almaktan çekinmeyiniz. Esenlikler diliyoruz.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!