İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlk başta icra takibi alacaklının icra memuruna vereceği bir takip talebi ile başlar ve dolayısıyla da bu süreç, alacağın alacağını tahsil edilebilmesi için devletin icra memurlarını görevlendirdiği bir süreçtir. İcra takibi, bu işlemi yapan kişiler vasıtasıyla Türkiye’de bulunan müdürlükler aracılığı ile gerçekleşir. Bu müdürlüklerde icradan sorumlu olarak katip memurları ve de yeterli miktarda müdür bulunur. Bu süreçte borçluya borcu tebliğ edilir ve bu süre içerisinde de bir itiraz olmaması durumunda bu sefer takip kesinleşir ve haciz başlar. Bu süreçten sonra da borçlunun mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilir. Bu durum satış aşaması olup, borçlar satışa göre silinir ve de borçlunun borcu karşılanır.

İcra Takibi Sonrası Hangi İşlemler Yapılır?

Devlet gücü yardımı ile borçludan borcun istenilmesi durumundan icra işlemleri başlar. Borçlu borcunu ifa etmez ise mahkeme kararına dayanarak başlatılan işlem sonucu icra başlar, mahkeme kararı gerektirmeyen haller de vardır. İcra takibi icra dairelerine açıldıktan sonra icra dairesi yetkili merci olarak sürece itiraz edilmez ise süreci başlatır. 7 gün içerisinde itiraz edilirse bu takip süreci durdurulur, itiraz gerçekleşmez ise de takip kesinleşir. Dava açma süresi ise 6 aydır, burada alacaklı talebini de kanıtlamak sorumluluğundadır. Bir icra avukatı ile birlikte talep eden kişi takibi yapabilir. Bu noktada takibi yapacak olan avukatın bu konularda uzman olması en önemli husus.

İcra Takibine Nasıl İtiraz Ederim?

Söz konusu olan bir icra takibine karşı tarafın itiraz etme hakkı bulunmaktadır ve eğer ki bu hak kullanılırsa icra takibi durur. Genel haciz yolundan olan ilamsız veya kambiyo senedi olmayan alacaklı bu yolu kullanarak bir takip başlatabilir. Bu noktada bir belge veya sözleşme göstermek zorunda olmayan alacaklı daha sonradan belge veya sözleşme göstererek daha güvenli ve de ispat açısından faydalı bir süreç elde edebilir. Genel haciz yolu ile başlatılan bu süreçte ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edilebilir, ve eğer ki itiraz edilemez ise bu süreçte artık takip kesinleşir. Bu süre hesaplanırken de borçluya gönderilen tebliğ tarihi esastır.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!