İş Hukuku hangi Alanları Kapsar

İş Hukuku hangi Alanları Kapsar

İş hukuku kapsamı İş Kanunu’nun hükümleri gereğince belirlenmiştir. Buna göre, işçiler, işveren ya da işveren vekillerini kapsamaktadır. Kanunen belirleniş istisnalar dışında kalan tüm işçilere, işverenlere ya da vekillere, faaliyet konusuna bakılmadan uygulanmaktadır. Kanunen, bu hükümlerin çıraklık, stajyer, istisna durumunda bulunan kişiler için uygulanmasının mümkün olmadığı belirlenmiştir. Profesyonel sporcular da işçi sınıfındadır. Fakat yapılan iş göz önünde bulundurulduğunda, İş Kanunu’nun uygulama alanı dışında bırakılmıştır. Denizciler ve gazeteciler için ise, İş Kanunu değil, Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunları hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

İş Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İş hukuku davalarına İş mahkemeleri bakmaktadır. İş mahkemesi, iş hukuku kapsamı dahilindeki uyuşmazlıklar, alacak, tazminat gibi iş davalarına bakmakla yükümlü olan hukuk mahkemelerine denmektedir. Özel mahkeme niteliği taşıyan ilk derece mahkemelerinden biridir. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların ya da SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) uyuşmazlıklarının çözülmesinde görevlidir. Özel hukuk davalarına bakmakla yükümlü hukuk mahkemeleri; Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Özel Mahkemeler olarak üçe ayrılmaktadır. Bu özel mahkemeler listelenecek olursa, iş mahkemesi, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi, tüketici mahkemesi, aile mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi ve pek çok özel mahkeme şeklinde sıralamak mümkündür. Asliye ve sulh hukuk mahkemesi, özel uyuşmazlıklara bakmakla yükümlü mahkemelerdir ve iş hukuku kapsamı içerisindeki davalar la ilgilenir. Özel bir hüküm ile sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen davaların tümüne asliye hukuk mahkemesinde bakılmaktadır.

İş Hukuku Avukatının Sorumlulukları Nelerdir?  

İş hukuku avukatlarının sorumluluklarına bakıldığında ise, hukuku kapsamı uyuşmazlıklarında, önleyici hukuk ya da danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, bu kapsamda iş sözleşmelerinin hazırlanması, yeniden düzenlenmesi ya da güncellenmesi hususunda çalışmaktadır. Bununla birlikte, arabuluculuk hususunda tarafların temsili sağlanmaktadır. İşletmelerin İK süreçlerinin düzenlenmesi gibi danışmanlık hizmetlerinin yanında dava süreçlerinin takibi gibi pek çok anlamda hizmet vermektedirler.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!