İstinafa Giden Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

İstinafa Giden Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

İstinafa giden dosya kaç günde gelir 2021?

İstinafa gönderilen davaların uzun bir süre ön inceleme aşamasında bulunduğu görülmektedir. Bunun sebebi istinaf mahkemelerinin aldığı dosyaların her yıl artıyor olmasıdır. Büyük bir iş yükü altındaki bu mahkemelerde her yıl istinaf kanun yoluna başvurulmuş dosyaların sonuçlanması daha fazla vakit almaktadır. Bu sebeple istinafta davası bulunan kişiler istinafa giden dosya kaç günde sonuçlanır merak etmektedir. Dosyaların çok fazla olmasının yargı süresini uzatıyor olmasının yanında başka etkenler de bulunmaktadır. Müvekkil dosyaya ilişkin hesap ve işlemleri vaktinde halletmelidir. Aksi halde dava için yapılacak işlemleri geciktirmektedir. Bunun yanında davayı görmekte olan hakimin işi yapma süresi önem taşımaktadır.

İstinaf Mahkemesi Genelde Ne Karar Verir?

İstinaf mahkemeleri kararda usule ilişkin bir yanlışlık olduğuna yönelik bir karar verebilir. Bunun sonucu olarak istinaf öncesinde kararı veren mahkemeye davayı geri göndererek davanın tekrar gönderilmesini isteyebilir. Davanın kısmen ya da tamamen kabulüne karar verebilmektedir. Eğer yerel mahkemenin usule uygun olmayarak davayı kabul ettiğine karar verirse kararı tamamen reddedebilmektedir. Yerel mahkemenin verdiği kararın esastan doğru olması fakat gerekçede yanlışlık olması halinde ise sadece düzeltmeye karar verebilmektedir. Bununla birlikte istinaf başvurusunun reddi kararını da verebilmektedir. İstinaf başvurusunun reddi yerel mahkemenin dava dosyasında usule ve gerekçeye dair herhangi bir yanlışlık yapmadığı manasına gelmektedir. Reddedilmesi için başka sebepler de bulunmaktadır. Bunlar istinaf süresinin kaçırılması, istinaf gerekçesinin gösterilmemiş ya da geçersiz olmasıdır.

İstinaf Kararı Bozarsa Ne Olur?

İstinaf mahkemesi bazen ilk derece mahkemesinin kararını bozabilmektedir. Usulen davanın görülmesinde bir engel, gerekçenin uygun olmaması gibi sebepler bulunabilmektedir. İstinaf kararı bozduğu takdirde bu davanın tekrar ilk derece mahkemesine döneceği manasına gelmektedir. Bozma kararı sonunda ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu hüküm ortadan kalkmaktadır. Dava dosyası tıpkı yeni bir dosya gibi tekrar incelenir. Yani dava hiç görülmemiş gibi hareket edilmektedir. Bu aşamadan sonra dava usulüne uygun olarak tekrar görülecektir. Dava bu noktada başka bir ilk derece mahkemesine de gönderilebileceği gibi aynı mahkemede de tekrar görülebilecektir.

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!