Nafaka İptal Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Nafaka İptal Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Boşanma sırasında yoksulluk nafakasına da hükmedilir. Hükmedilen nafaka her ay nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına ödenmek durumundadır. Bazı şartlarda hükmedilen nafaka mahkemem kararı ile kaldırılabilir. Ancak bu hallerde nafaka kendiliğinden ortadan kalkmaz. Nafaka borçlusunun nafakanın azaltılması ya da tamamen kaldırılması için yeni bir dava açması gerekiyor.

Nafakanın azaltılması ya da kaldırılması için aşağıda sıraladığımız benzer hal ve durumların gerçekleşmesi gerekir. Bu durumun gerçekleşip gerçekleşmediği nafakaya hükmeden mahkemenin bilgisi dâhilinde olamayacağından dava açılması şarttır.

 • Emekli ya da dul aylığı alan
 • Yeteneğine rağmen çalışmak istemeyenler
 • İşsizlik parası alanlar
 • Bir işte çalışan ya da iken kendi isteği ile ayrılanlar
 • Yeterli kira geliri alanlar
 • Mesleği olanlar
 • Muvazaalı devir yapan
 • Sigortalı olan
 • Yeterli sosyal yardım geliri alan
 • Yeterli taşınmazı olan
 • Yabancı ülkeden geliri olan
 • Sürekli kumar oynayan

Bu hal ve durumlarda nafaka alacaklısının nafaka almasında hukuki bir yarar olmadığından daha önce verilmesine hükmedilen nafakanın iptali için dava açılması gerekir.

Maddi Yetersizlikten Nafaka Ödeyemeyen Eş Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Mahkemenin hükmettiği nafakayı maddi yetersizlikten ödeyemeyecek duruma düşen nafaka borçlusu, durumunu belgeleyerek nafakanın azaltılması ya da kaldırılması yönünde mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebilir. Mahkemem gerekli incelemelerden sonra durum ile ilgili karar verecektir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma sırasında mahkemenin hükmettiği nafakayı nafaka borçlusu nafaka alacaklısına her ay ödemek durumundadır. Ancak bazen boşanmanın hemen gerçekleşmesi için taraflardan biri maddi gücünün çok üstünde olan nafakayı ödemeyi kabul ediyor. Daha sonrada nafakayı ödeyemiyor. Ya da sırf eski eşini zorda bırakmak için ödemeyenler de var. Ancak nafakayı ödeyememe durumunu herhangi geçerli bir sebebe dayandırılmaz ya da bağlanmazsa faiz cezalarının yanı sıra hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durum icra iflas yasasına göre düzenlenmiştir. Bu yasaya göre nafakasını ödemeyen nafaka borçlusu, nafaka alacaklısının şikâyeti üzerine 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hapis cezasının kalkması için nafaka borcunun ödenmesi gerekir. Bununla birlikte nafaka borçları hakkında 3 ay içinde bir şikâyette bulunulmazsa şikâyet hakkı da son bulur.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!