Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ( TcK M.179-180)  

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu ( TcK M.179-180)  

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, trafik, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının tümüne verilen addır. Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş yer, yön levhaları gibi her türlü işareti değiştirerek kullanılamaz hale getirmek, kondukları yerden kaldırmak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şeyler koymak ve teknik işletim sistemine müdahale etmek veya buna yeltenmek, böylece başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir. Bununla birlikte trafikte ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi üç aydan iki yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanmak

Karayolları trafik kanuna göre 1 promilin üstünde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olurlar. Bu suçlar kasten işlenmiş suçlar kapsamındadır. Bu nedenle alkollü araç sürmek kasten trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anlamına gelir. 180.ci maddeye göre ise taksirle trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçu ise taksirle hareket sonucu kişilerin hayatı, sağlığı ya da mal varlığı bakımından bir tehlikeye neden olmasıdır. Bu suçun oluşması için bir zarar meydana gelmesi şart değildir. Burada önemli olan kusurlu hareket sonucunda trafik güvenliğinin kasten veya taksirle tehlikeye düşürülmesidir. Zarar oluşursa olayın faili zarardan ayrıca sorumlu tutulur.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme Hükmü

Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Trafik güvenliğini kasten ya da taksirle tehlikeye sokma suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası belli koşullar altında adli para cezasına çevrilebilir.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakabilir. Bu durumda sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içinde sonuç doğurmaması ya da denetim süresi içinde belli koşullar yerine getirilmesi ve ceza kararının hiçbir sonuç değişmeyecek şekilde ortadan kaldırılmasına ya da davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Trafik güvenliğini kasten ya da taksirle tehlikeye sokma suçuna istinaden verilen hapis cezasında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

 

Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!