Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Kullanma

Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Kullanma

Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Kullanma

Ankara ceza avukatı olarak bu yazımızda sizlerle kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma durumlarından bahsetmek istiyoruz. 

Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde şu hükümlere yer verilmiştir:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Görüldüğü üzere bilindiğinin aksine uyuşturucu kullanmak suçtur. Ancak uyuşturucu kullandığı tespit edilen kişi hakkında ilk evrede ceza verilmez. Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Bu suçun maddi unsuru uyuşturucunun failin yanında, elbisesinde, arabasında, çantasında olacak şekilde tasarrufu altında bulunmasıdır. Eğer uyuşturucu madde tıbbi nedenlerle, tedavi amacıyla bulunduruluyor ise suç olmayacaktır. 

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçu kasten işlenen bir suçtur. Ancak suçun manevi unsuru için genel kast yetmez. Özel kastta gereklidir. Çünkü fail kullanmak için satın almalı, bulundurmalı ve kabul etmelidir. Yani burada önemli olan kullanma maksadıdır. Kullanmak üzere alınan maddenin uyuşturucu nitelikte olduğunu bilmeyen kimsenin fiili suç teşkil etmeyecektir. 

Yukarıda da bahsini ettiğimiz üzere kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçunun cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak kişi ilk defa yakalanıyor ise hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilecektir. Bu suçun okullara, kışlalara, yurtlara, hastanelere yakın yerlerde işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacaktır. 

Ankara uyuşturucu avukatı olarak bu yazımızda sizlerle kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma suçunu genel hatları ile paylaştık. 

 


Diğer Bloglar

Ankara Boşanma Avukatı

2021-06-29 16:41:21

Ankara Boşanma Avukatı
Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?
Ceza Avukatı

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı
Ankara Avukat Arıyorum

2021-06-29 16:36:33

Ankara Avukat Arıyorum
Bayan Boşanma Avukatı

2021-05-24 08:55:26

Bayan Boşanma Avukatı
Whatsapp
Bizi Arayın!