Ceza Avukatı Nedir?

2021-06-29 16:39:40

Ceza Avukatı Nedir?

CEZA AVUKATI NEDİR? Ceza avukatı nedir sorusu, görev bilinci ile savunmayı gerçekleştiren avukatların hizmetlerini kapsar. Ceza mahkemelerinde yargılanan kişilerin hak savunuculuğunu yapan avukatlar, müvekkillerinin davadan olumlu bir sonuç ile ayrılması için çalışmalarını sürdürürler. Kapsamlı bir çalışma için delillerin ve savunmanın tam ve kusursuz olmasına olanak sağlayan avukatlar, konu ile ilgili tüm detayların belirlenerek araştırmalar yapılması ve bu kapsamda müvekkilinin savunmasını hazırlamak için çalışır. Müvekkil odaklı yaklaşımları ile sorumluluk bilincine sahip olan avukatlar, müvekkilleri ile bire bir iletişim kurarak davanın seyri hakkında gerekli bilgileri alır. Kolluk kuvvetleri aşamasından davanın takibine kadar her adımda müvekkilinin yanında olan avukatlar, sanık ve katılan ayrımı yapmadan davaların esas gerçeğine ulaşmasına yardımcı olurlar. Sanık ve katılanların savunuculuğunu yapan uzmanlar, savunma hakkının kutsallığına inanarak davadan lehinize bir sonuç çıkmasına yardımcı olur. Ceza Avukatı ve Yargılama Süreci Ceza avukatı ve yargılama süreci ceza hukukunun ayrılmaz iki parçasıdır. Ceza yargılaması neticesinde katılanın hürriyeti ve bazı hakları kısıtlandığı için çeşitli mağduriyetler söz konusu olabilir. Bu mağduriyetlerin meydana gelmemesi için kişinin, avukatlar aracılığı ile…

2021-06-29 16:38:15

Ceza Avukatı

CEZA AVUKATI Ceza avukatı ceza hukuku kapsamı içerisine giren konulara bakan avukatlık bürolarında görev alır. Bu alanda uzmanlaşan avukatlık bürolarında temsilcilik ve hukuki danışmanlık hizmetleri bir arada sunulur. Fikri sınai ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği, çocuk ceza ve ağır ceza mahkemesi, asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için avukatlık bürolarını tercih edebilirsiniz. Profesyonel bir hizmet sunan avukatlık büroları,…

Ceza Avukatı
Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

2021-03-25 10:47:11

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Hakim ya da savcı kararı olmadan kamu görevlilerinin, yasaca görevlendirilmiş olan yöneticilerin buyruğu bulunmadan hiç kimsenin konutuna girilmesi ve konutta arama yapılabilmesi mümkün değildir. Konut dokunulmazlığı devletin belli gerekçeler ve izin olmaksızın dilediği gibi konutuna girip çıkmasının yasak olmasıdır. Herhangi bir arama emri olmadan ve herhangi bir izin, mahkeme kararı olmadan bir kamu görevlisi ya da kolluk kuvvetleri görevlisi tarafından evinizin aranması konut dokunulmazlığı ihlal suçu olarak nitelendirilmektedir. Konut dokunulmazlığı Türk Ceza Kanunu'nda da yer almakta olan büyük suçlar arasında değerlendirilmiştir. Konut dokunulmazlığı ihlali yasada belirtilmiş ve maddeler halinde açıklama yapılmıştır. Buna göre madde 116 Bir kimsenin konuta, konutunun eklentisine rızasına aykırı olarak giriş yapmak ve rızası olsa dahi girdikten sonra çıkmamak mağdurun şikayeti üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması gerektirir. Evlilik birliği sırasında bireylerin veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumlarında kişilerden birinin rızası varsa yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz,ancak bunun için rıza açıklamasınınmeşru bir amaca yönelik olması gerekir. Birinci fıkra faillerin açık bir rızaya gerek duymaksızın girilmesi muhtaç olacak…

2021-02-20 17:38:47

Cinsel Suçların İspatı Yargıtay Kararları

Cinsel Suçların İspatı Yargıtay Kararları Günümüzde toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkan cinsel suçlar varlığını her dönemde olduğu gibi günümüzde de maalesef sürdürmektedir. Tarihler boyu bu suçlarla mücadele edebilmek için çeşitli cezalar caydırıcı tedbirler alınmaya çalışılsa da tam anlamıyla başarılı olmamıştır. Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada cinsel dokunulmazlığa karşı…

Cinsel Suçların İspatı Yargıtay Kararları
Cinsel İstismar Suçlarına Hangi Avukat Bakar?

2021-02-20 17:35:16

Cinsel İstismar Suçlarına Hangi Avukat Bakar?

Cinsel İstismar Suçlarına Hangi Avukat Bakar Bir bireyin istemediği halde karşı tarafın cinsel arzularına veya isteklerine maruz kalma durumuna cinsel istismar denilmektedir. Bu kapsamda işten ha istismar suçlarına cinsel suçlar başlığı altında bakılmaktadır. Bu suçları oluşturan genel durumuna kişiye ilişkiye zorlamak, taciz etmek, tecavüz etmek ya da tecavüz etmeye kalkışmak gibi durumlar bulunmaktadır. Cinsel istismar avukatları tarafından istismar durumunda istismar şekline göre çeşitli cezalar talep edilmektedir. Cinsel suçlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıklıkla yaşanabilmektedir. Cinsel suçlara maruz kaldığınızda hakkımızın aranması için cinsel saldırıda bulunan şahsın gerekli cezayı almasını sağlamak için şikâyetçi olarak dava açılması gerekmektedir. Birçok başlık altında incelenmekte olan cinsel suçlar yapılış şekline ve yapıldığı kişiye göre farklılık gösterebilir. Bu kapsamda cinsel suçlar cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuk cinsel istismarları, reşit olmayan ile cinsel ilişki gibi farklı başlıklarda incelenmektedir. Bu kapsamda işlenen suçların da farklı cezai yaptırımları bulunmaktadır. Bu kapsamdaki suçların incelenmesi ve gerekli olan cezaların kararlaştırılması için iyidir savunmanın yapılması gerekmektedir. Cinsel saldırıya maruz kalan bireyin hakkını savunabilmesi ve cinsel saldırıda bulunan…

2021-02-20 17:28:44

Ankara’da Cinayet Davalarına Bakan Avukatlar

Ankara’da Cinayet Davalarına Bakan Avukatlar   Ankara nüfusu itibariyle oldukça kalabalık hem de farklı kesimlerden birçok insanı içerisinde barındırmaktadır. Kalabalıklığı nedeniyle adliyelerde her gün binlerce yeni dava dosyası açılmaktadır. Bu yoğunlukta özellikle davalar konusunda en kritikolan ceza hukuku ancak profesyonel avukatlar ile yürütülebilecek bir alandır. Ankara’da cinayet davalarına bakan avukatlar bu nedenle…

Ankara’da Cinayet Davalarına Bakan Avukatlar
Yaş Düzeltme, Küçültme ve Büyütme Davalarına Hangi Avukat Bakar

2020-12-28 07:21:30

Yaş Düzeltme, Küçültme ve Büyütme Davalarına Hangi Avukat Bakar

Yaş Düzeltme, Küçültme ve Büyütme Davalarına Hangi Avukat Bakar? Yaş düzeltme, küçültme ve büyütme davaları yaşanılan bölgedeki görevli olan yetkili mahkemeye başvurulması sonucunda işleme koyularak yargılama süreci gerçekleştirilmektedir. Genellikle de bu tarz mahkemelere Asliye hukuk mahkemeleri bakmaktadır. Dava sırasında herhangi bir avukat tutma zorunluluğu olmamaktadır. Ancak hukuki sürecin doğru bir şekilde ilerlemesi ve olumlu bir şekilde sonucun alınması ise bir avukat ile anlaşmak oldukça önemlidir. Yaş Düzeltme Davası Kim Karşı Açılır? Yaş düzeltme, küçültme ve büyütme davaları için açılma süresi hakkında kanunen herhangi bir süre kısıtlaması veya yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Gerçek yaşına sahip olmayan her kişi istediği her an dava açma hakkına sahiptir. Davalar ise kişinin yaşadığı yerde bulunan ilgili Nüfus müdürlüğüne açılmaktadır. Açılan bu davalar ise daha sonrasında kabul edilerek Asliye hukuk mahkemelerinde yargılama süreci görülmektedir. Açılan yaş küçültme davaları ise devlet tarafından atanan hazine avukatları tarafından takip edilerek resmi kayıtları geçerliliği hakkında savunma yapabilmektedir. Bunun savunma sonucunda ise açılan davanın reddi olabilmektedir. Dava süreci için…

2020-12-28 07:18:59

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Cezası Davalarına Bakan Ceza Avukatı

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Cezası Davalarına Bakan Ceza Avukatı Yasa dışı bahis suçu ve cezası 7258 sayılı kanunda Madde 5/1-d bendinde yasadışı bahis oynama cezası olarak geçmiş de devlet tarafından takip edilen bir suç özelliği taşımaktadır. Bahis oynamanın ve oynatmanın ise ülkemizde yasak olması idari para cezaları ile cezalandırılmaktadır. Bu cezalar ise beş bin liradan yirmi bin liraya kadar büyüyen cezalar olmaktadır. Oynayan kişiler haricinde…

Yasa Dışı Bahis Suçu ve Cezası Davalarına Bakan Ceza Avukatı
Suça Yardım Etme'nin TCK 39. Maddesindeki Yeri

2020-12-28 07:16:55

Suça Yardım Etme'nin TCK 39. Maddesindeki Yeri

Suça Yardım Etmenin TCK 39. Maddesindeki Yeri Suça yardım etme bir kişinin suçu işlemeye karar verdikten sonra yardımcı olmasıdır. Bu yardım ise kanuna göre maddi veya manevi olarak ikiye ayrılmaktadır. Maddi yönden yardımlar suçun işlenmesi için araç temin etmek ve suçu işlenirken öncesinde veya sonrasında maddi yardımda bulunmak olarak geçmektedir. Suçu manevi yardım etme ise teşvik etme, suç işlemesi için kararının güçlenmesini sağlama, işlenmesi için yardımda bulunmayı vaat etme ve suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek olmaktadır. Bu gibi nedenler suçlunun suçu işlemesi için teşvik olmasına ve suçu işlemesine yardımcı olmasından dolayı ise suçu işleyen kadar yardım eden de suçlu olmaktadır. Bu yüzden de suçluya yardım eden kişiler de fiili gerçekleştirmiş gibi yargılanmakta ve ona göre kanunen bir ceza ile hakkında soruşturma açılarak mahkemeye çıkartılmaktadır. Yardım Etme Suretiyle Suça İştirak Etme Nedir? Suça yardım etme suretiyle suça iştirak etme, suçun işlenmesine karar verildikten sonraki süreçte suçluya hem maddi hem de manevi olarak katkı da bulunmaya denmektedir. Hukuki olarak buna şeriklik denmektedir. Bu suç da TCK 39. Maddesine göre belli oranlarda ceza indirimleri yapılarak ceza alması sağlanmaktadır.…

2020-12-28 07:15:20

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Sosyal medyada hakaret suçu ve cezası bir kişi hakkında asılsız, iftira kötü söz, şeref, onur ve saygınlık kırıcı şekilde sözlerin yazılması durumunda alınmaktadır. Küçük bir suç gibi görünse de ekran görüntüleri ile tespit edilebilmesi durumunda tazminat davaları veya üç aydan iki yıla kadar hapis isteminde bulunulabilmektedir. Sosyal medya gibi alanlardan…

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası Nedir?
Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanarak Suç İşleme ve Cezası

2020-12-28 07:13:24

Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanarak Suç İşleme ve Cezası

Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanarak Suç İşleme ve Cezası Sahte banka veya kredi kartı kullanma suçu başkasına ait olan banka ve kredi kartlarını kişinin izni dahili olmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanılma sonrasında verilen cezadır. Bu tarz kişinin bilgisinde olmadan işlenen suçlar sahtecilik ve dolandırıcılık olarak da geçmektedir. Yasalar gereği de kişilerin özel bilgilerini erişin kişiler cezalandırılmaktadır. Bu ve bunun gibi işlemler yapılarak kötüye kullanılması durumunda suç Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bilişim alanında suçlar başlığı altında düzenlenen yasalar gereği ceza işlemi yapılmaktadır. Bu ceza kapsamına girmek için ise banka ve kredi kartını izinsiz bir şekilde kullanmak, hırsızlık yolu ile çalınarak kullanmak, herhangi bir yerde bulunduktan sonra kullanmak ve ATM cihazına koyulan herhangi bir düzenek ile bilgilerin kopyalanması suçlarından birinin işlenmesi durumunda kartın kötüye kullanılması suçu ile ayrı ayrı cezai işlem uygulanmaktadır. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Cezası Sahte banka veya kredi kartı kullanma suçu cezası yapılan işleme göre de değişiklik göstermektedir. Başkasına ait bir kartın alınarak izinsiz bir şekilde kullanılması durumunda kişinin cezası 3-6 yıl arasında değişen bir hükmü bulunmaktadır. Bu cezaya ek olarak da beş bin güne kadar adli para cezası…

2020-12-28 07:11:39

Rüşvet Suçu ve Cezası Nedir?

Rüşvet Suçu ve Cezası Nedir? Rüşvet suçu kamu görevlisi ile diğer bir kişi arasında gerçekleşen ve kamu görevlisinin yapması gereken gerekliliklerini daha hızlı yapması için veya görevinin gerekliliklerini yapmaması için belli bir menfaat karşılığında verilen maddi veya manevi unsurlardır. Bu işlem gerçekleştiğinde ise Türk Ceza Kanunu’nda millete ve devlete karşı işlenen bir suç olarak geçmekte ve kişi hakkında…

Rüşvet Suçu ve Cezası Nedir?
İnfaz Yasasından Kimler Yararlanabilir?

2020-12-28 07:07:33

İnfaz Yasasından Kimler Yararlanabilir?

İnfaz Yasasından Kimler Yararlanabilir? İnfaz yasası veya diğer bir adı ile af yasası düzenlenerek belli koşullarda bulunan kişilerin cezalarının azaltılmasına veya tahliye olmalarını sağlamaktadır. Bu yasa ile yaklaşık olarak 90 bin civarı kişinin tahliyesi olmaktadır. Tahliye edilen bu kişiler ise gerek denetimli serbestlik gerekse konut infazı gibi işlemler ile takibi devam etmektedir. Hangi Suçlar Aftan Yararlanabilir? İnfaz yasası çıktıktan sonra belli başlı kişiler haricindeki suçlularda ceza oranlarında değişim bulunmaktadır. Çıkan af yasasından; -Terör -Cinayet -Uyuşturucu -Kadına şiddet -Cinsel suçlar işleyenler haricinde bulunan kişilerde infaz uygulanmaktadır. Uygulanan bu infaz ile beraberinde ise belirtilen suçları işleyen kişiler haricindeki suçlu kişilere ise ceza oranı yarısı oranında infaz uygulamaktadır. Böylelikle birçok kişi tahliye olarak evlerinde cezasını tamamlayabilecek veya denetimli serbestlik kapsamı altında cezasını tamamlamaktadır. Bu suçlarda ceza oranlarının düşürülmesi haricinde ise örgüt, tefecilik veya kasten yaralama suçu işleyen kişilerin alacakları ceza oranlarının taban ve tavan yılları yükseltilerek kişilerin daha fazla ceza alması sağlanmıştır. Kimler İnfaz Yasasından Faydalanacak? Af yasasının çıkması ile birçok kişi ve aileleri kimlerin çıkacağı hakkında büyük bir heyecan ile beklemektedir.…

2020-12-28 07:01:49

Cinsel Suçların İspatı İşlemleri Nasıl Yapılır?

Cinsel Suçların İspatı İşlemleri Nasıl Yapılır? Cinsel suçların ispatı ceza muhakemesi hukuku tarafından işleme koyulmakta ve sürecin takibi bu şekilde yapılmaktadır. Cinsel suçlar ispat edilmesi ve ortaya çıkarılması gerekmektedir. İspat bakımından ise özellik arz eden birçok cinsel suç bulunmaktadır. Bunlar ise şunlardan oluşmaktadır; -Basit ve nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) suçu -Basit ve nitelikli cinsel istismar suçu…

Cinsel Suçların İspatı İşlemleri Nasıl Yapılır?
Temyize Giden Dava Ne Zaman Sonuçlanır 2021?

2020-12-04 23:19:57

Temyize Giden Dava Ne Zaman Sonuçlanır 2021?

Temyize Giden Dava Ne Zaman Sonuçlanır İlk olarak temyizin ne demek olduğunu açıklamak gerekmektedir. Yerel mahkemelerde veya istinaf mahkemelerinde verilen kararların son itiraz mercii Yargıtay’dır. Bu noktada Yargıtay’a yapılan itirazlar Temyiz dosyası olarak adlandırılmaktadır. Temyiz dosyalarının sonuçlanma süreleri ise davacı veya davalılar tarafından en çok merak edilen konulardan biridir. Bu noktada temyiz kararı verilmesi için geçecek süre pek çok farklı değişken ile ilgilidir. Özellikle başvuru yapılan dosyanın ve dosya ile ilgili yapılması gereken işlemlerin tam olarak mahkemeye sunulması büyük önem taşımaktadır. Temyiz Kararı Ne Kadar Sürede Belli Olur? Hukukumuzda Yargıtay tarafından yapılan bir son derece incelemesi olan temyiz yargılaması hakkında en çok merak edilen husus ne kadar süreceğidir. Bu noktada belli bir süre vermek mümkün olmasa da temyiz kararı verilmesini hızlandıracak bazı unsurlar mevcuttur. Bu noktada ilk bakılması gereken şey başvurulan mahkemenin dava yoğunluğunun ne derecede olduğudur. Mahkeme az bir dava yoğunluğuna sahip ise işlemleriniz hızlıca yapılarak sonuçlandırılabilmektedir. Temyiz süresi mahkeme dışında bazı bileşenlere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Yargılama sırasında bilirkişiye ihtiyaç duyulmuş ise bilirkişi incelemesinin hızı veya ilgililere dava tebligatlarının ne kadar…

2020-12-04 23:17:34

Sulh Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Sulh ceza mahkemeleri hangi davalara bakar? Türk Ceza Kanunu’nda bazı suçlar için mahkemeler düzenlenmiştir. Bu düzenlenen mahkemeler kendi alanlarına giren konular ile ilgili davalara bakmakta ve ilgili kararları vermektedir. Bu noktada karşımıza çıkan Sulh Ceza Mahkemesi veya diğer bilinen isi ile sulh ceza hakimliği Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yapılan işlemlere karşı yapılan itirazlar veya bazı idari itirazları karara bağlamaktadır. Bu durumda…

Sulh Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?
İstinafa Giden Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

2020-12-04 23:14:15

İstinafa Giden Dosya Kaç Günde Sonuçlanır?

İstinafa giden dosya kaç günde gelir 2021? İstinafa gönderilen davaların uzun bir süre ön inceleme aşamasında bulunduğu görülmektedir. Bunun sebebi istinaf mahkemelerinin aldığı dosyaların her yıl artıyor olmasıdır. Büyük bir iş yükü altındaki bu mahkemelerde her yıl istinaf kanun yoluna başvurulmuş dosyaların sonuçlanması daha fazla vakit almaktadır. Bu sebeple istinafta davası bulunan kişiler istinafa giden dosya kaç günde sonuçlanır merak etmektedir. Dosyaların çok fazla olmasının yargı süresini uzatıyor olmasının yanında başka etkenler de bulunmaktadır. Müvekkil dosyaya ilişkin hesap ve işlemleri vaktinde halletmelidir. Aksi halde dava için yapılacak işlemleri geciktirmektedir. Bunun yanında davayı görmekte olan hakimin işi yapma süresi önem taşımaktadır. İstinaf Mahkemesi Genelde Ne Karar Verir? İstinaf mahkemeleri kararda usule ilişkin bir yanlışlık olduğuna yönelik bir karar verebilir. Bunun sonucu olarak istinaf öncesinde kararı veren mahkemeye davayı geri göndererek davanın tekrar gönderilmesini isteyebilir. Davanın kısmen ya da tamamen kabulüne karar verebilmektedir. Eğer yerel mahkemenin usule uygun olmayarak davayı kabul ettiğine karar verirse kararı tamamen reddedebilmektedir. Yerel mahkemenin verdiği kararın esastan doğru olması fakat gerekçede yanlışlık olması halinde ise sadece düzeltmeye karar verebilmektedir.…

2020-12-04 23:06:11

İstinaf Süresi Ne Kadar?

İstinaf süresi ne kadar sürer? İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararlarını denetler. Bu kanun yoluna başvurmak için ilgili istinaf mahkemesine dilekçe vermek gereklidir. Başvuru yapılmadığında re’ sen yapılmamaktadır. Bu sebeple kişinin bu yönde bir talebi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyenler istinaf süresi ne kadar merak etmektedir. İstinaf süresinin başlaması için taraflara tebliğ edilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi tebliğ…

İstinaf Süresi Ne Kadar?
Asliye Ceza Mahkemesinde Savcı Var Mı?

2020-12-04 23:02:54

Asliye Ceza Mahkemesinde Savcı Var Mı?

Asliye ceza mahkemesinde savcı bulunur mu? Asliye ceza mahkemeleri diğer mahkemelerin bakmadığı davalara bakmakla görevlidir. Genel itibari ile 10 yıl veya daha az hapis cezasının söz konusu olduğu davalara bakmaktadır. Asliye ceza mahkemesinde savcı var mı son değişiklikle birlikte merak edilmektedir. Duruşma savcısı olarak adlandırılan bu savcılar duruşmalara katılmakla görevlidirler. Fakat asliye ceza mahkemelerinde son 9 yıldır savcılar bulunmamaktaydı. Bu sebeple duruşma sırasında iddianamelerin incelenmesi ve dinlenilmesi hakimleri ilgilendirmekteydi. Bu durum ayrıca bazı görüşlere göre karar verme sürecini de uzatmaktaydı. Bununla birlikte bazı görüşlere göre hakimler bu sebeple savcının yetkilerini bir nevi kullanıyor olmaktaydı. Fakat son değişikliğe göre artık asliye ceza mahkemelerinde savcı bulunacağına karar verilmiştir. Duruşma Savcısının Asliye Ceza Mahkemelerine Dönüşü Yargı sürecini uzatmakta olan birçok sebep bulunmaktadır. Asliye ceza mahkemelerinde duruşma savcısının bulunmasının geri dönüşü uzamakta olan yargı sürecini kısaltmaya yönelik olarak düşünülmüştür. 1 Eylül 2020 itibari ile duruşma savcısı asliye ceza mahkemesi duruşmasında bulunacak ve yargılama makul sürede tamamlanacaktır. 2011 yılında verilen kararla duruşma savcısının asliye cezada mahkemelere katılması kaldırılmıştı. Savcı sayısında yetersizlik olması…

2020-12-04 22:58:44

Asliye Ceza Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

Asliye hukuk mahkemesinde hangi davalar görülür? Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalar TCK’da düzenlenmiştir. Bunları hafifletici veya ağırlaştırıcı nedenler göz önünde bulundurulmaksızın 10 yılın altındaki davaları oluşturmaktadır. Asliye ceza mahkemesinde hangi davalar görülür işte en çok rastlanan ve görülmekte olanlardan bazıları; Hırsızlık Tehdit ve Şantaj Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma Özel…

Asliye Ceza Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?
Asliye Ceza Mahkemesi Dava Ne Kadar Sürer?

2020-12-04 22:56:46

Asliye Ceza Mahkemesi Dava Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemesi dava ne kadar sürer? Temel mahkemelerden birisi olan asliye ceza mahkemeleri adli yargı kolları arasında yer almaktadır. Tek hakimin bulunmakta olduğu asliye ceza mahkemesi görev alanı itibariyle çok sayıda davaya bakmaktadır. Sulh ceza mahkemesinin ve ağır cezanın görevleri dışında kalan davalardan sorumludur. Hafifletilmiş nedenler ya da ağırlaştırıcı cezalar bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 10 yılın altında yaptırım gören cezalar hakkında hüküm vermektedirler. Her ilde bulunmakta olan bu mahkemeler ağır ceza mahkemelerine oranla daha az yaptırım gerektiren cezaların takibini yapmaktadırlar. Davanın görülmesini ve yargı sürecini kısaltmak adına her ilçede bulunurlar. Bazı ilçelerde birden fazla bulunmakla birlikte bu şekilde iş yüzü azaltılarak yargı sürecinin uzaması engellenmek istenmiştir. Ayrıca bu yargıya ulaşımı daha kolaylaştıran bir yöntemdir. Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? Ağır ceza mahkemelerine nazaran daha hafif yaptırım gerektiren suçların yargılanmasını üstlenmektedir. Ağır cezanın ve sulh ceza mahkemesinin bakmakta olduğu davalara bakmamaktadır. Görev alanına giren davalar 10 yıl ve altında yaptırımın öngörüldüğü suçları kapsamaktadır. Asliye ceza mahkemesi görev alanına giren davalar TCK’da belirtilmişlerdir. Hangi mahkemenin görev alanına girdiği belirtilmemiş olan davaların…

2020-12-04 22:54:07

Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır?

Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır? Ülkemizde birden çok mahkeme türü bulunmaktadır. Bu mahkemeler birbirinden farklı suçların veya uyuşmazlıkların yargılanması için kurulmuştur. Bu noktada karşımıza çıkan ağır ceza mahkemesi neredeyse en çok adını duyduğumuz mahkemelerden biridir. Kimlerin ve hangi suçların ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağı kanun ile belirlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde yağma, irtikap, resmi…

Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır?
Ağır Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

2020-12-04 22:51:40

Ağır Ceza Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Ağır Ceza Mahkemesi Uzun Sürer mi? Ağır ceza mahkemeleri 10 yıldan fazla hapis cezası yaptırımını gerektiren suçlara bakmaktadır. Yargılama süreci uzun sürebilmekte olan bu davalar 1 veya 3 yıl gibi bir sürede sonuçlanabilmektedir. Davanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarının gidişatı bu sürenin üzerinde oldukça etkilidir. Sanıkların sayısı, itirazlar, delillerin toplanması vakit alabilmekte ve Yargıtay’a dek uzanmakta olan davalar bulunması bu süreyi uzatabilmektedir. Bu sebepten ağır ceza mahkemesi ne kadar sürer kesin bir sayı belirtmek yanlış olacaktır. Neticede cezanın şahsiliği ilkesi izlenmektedir ve mevcut davada birçok ayrıntı göz önünde bulundurularak yargılama yapılmaktadır. Ağır Ceza Mahkemesi en az kaç yıl ceza verir? Kanunda yer alan ilk derece ceza yargılaması baz alındığında en ağır suçların yargılaması ağır ceza mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Bu mahkemelerin gördüğü davalarda 10 yıldan fazla yaptırım ön görülen suçların yargılaması yapılır. 10 yıl ve 10 yıldan az hapis cezası ön görülen suçlar asliye ceza mahkemesinin görevi kapsamına girmektedir. Bu sebepten ağır ceza mahkemeleri tarafından yargılama yapılacak suç için 10 yıldan fazla hapis cezası yaptırımı öngörülmüş olmalıdır. Bu cezalara örnek olarak yağma, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçları…

2020-12-04 22:49:51

4 Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır?

4 Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır? Adli yargı ilk derece mahkemesi olan ağır ceza mahkemesi asliye ceza mahkemesine göre daha ağır yaptırımı bulunan suçların yargılanmasını yapmaktadır. Bu mahkemede yargılanan kişilerin hangi suçlar işlemiş olması gerektiği TCK’da belirtilmiştir. Bunlar resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçu, yapma ve irtikâp olarak sayılabilir. Devlerin güvenliğine karşı suç işleyen kişiler…

4 Ağır Ceza Mahkemesinde Kimler Yargılanır?
Sincan bölgesine yakın avukatlar

2020-04-23 18:09:15

Sincan bölgesine yakın avukatlar

Sincan Bölgesindeki Avukatlar ; Giderek artan nüfusu ve buna bağlı olarak kişilerin haklarının ihlali, özgürlük kısıtlamaları ya da haklara yapılan saygısızlıklar gibi sorunların artmasına bağlı olarak mağdur, sanık ve müştekilerin haklarını savunmak için başvurdukları avukatlardır. Bu kişilerin hukuki destek alması diğer dava türlerine kıyasla daha büyük önem arz etmektedir. Zira dava sonucunda yeterince iyi bir savunmanın yapılmamış olması ağır hak kayıplarına sebebiyet verecektir. Ceza Avukatı Ne Yapar? 1136 sayılı Avukatlık Kanunu avukatların her türlü davada savunma yapabilmesini ve avukatlığın branşı olmadığını söyler. Yani aslında ceza avukatı ya da ağır ceza avukatı gibi bir tanım yoktur. Ancak avukatların uzmanlıkları ve deneyimlerine göre bir sınırlama yapılabilir. Ceza davası ise suç işlediği konusunda yeterli kanıt bulunan kişilerin yargılamasının yapıldığı, maliyeti ne olursa olsun bir kamu davasıdır. Hak arasında ceza avukatı olarak bilinen avukatların tek bir davanın içerisinde bir kişiyi savunma zorunluluğu yoktur. Dilerlerse birden fazla kişiyi de savunabilirler. Ancak savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisi adı verilen, birini savunduğunda diğerinin savunmasını zayıflatma durumu olmamalıdır. Bu durumda avukattan hangi tarafı savunacağına dair bir seçim yapması beklenir. Eğer suç şüphesi ile suçlanıyorsanız hakkınızda bir dava açılıp…

2020-04-23 18:06:00

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten adam öldürme suçu bir kişinin bilerek ve isteyerek başka bir insanın yaşamına son vermesidir. Öldürme suçları kasten adam öldürme ve taksirli adam öldürme suçları olma üzere ikiye ayrılır. Taksirli adam öldürme suçlarında herhangi bir kasıt yoktur. Trafik kazaları, iş kazaları, mesleki hatalar gibi kişinin yaşamının son bulduğu durumlardır.    Kasten Adam Öldürme Suçu Hangi Kapsamdadır?…

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir
Ceza Avukatı Etimesgut

2020-04-23 17:57:38

Ceza Avukatı Etimesgut

Ceza avukatı arayışındaysanız Etimesgut bölgesindeki kişilerin çeşitli durumlarda araştırdığı bir konudur.  İnsanlar işledikleri suçlara göre kanunlar önünde çeşitli cezalara çarptırılabilirler. Bazen bu cezalar oldukça yüklü ya da ağır olur. Bu cezaların hafifletilebilmesi için devreye ceza avukatları girer. Ceza avukatı;  Etimesgut ve çevresinde sıkça bulunur. Ancak işinin ehli, iyi bir ceza avukatı ile çalışmak için iyi araştırma yapmak gerekir. Adam öldürme, nitelikli dolandırıcılık, terör, uyuşturucu kaçakçılığı, tecavüz, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlar ağır cezalar gerektiren konulardır. Kimi zaman konunun derinliğine göre kişi müebbet cezasına dahi çarptırılabilir. Ceza avukatları bu noktada devreye girer ve müvekkilinin cezasını azaltmak için aksiyon alır. Ayrıca suça maruz kalan taraf da son derece büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Avukatın her ki tarafı da düşünmek sureti ile işlem sağlaması önemlidir. Ceza Avukatının Özellikleri Nelerdir? Ceza avukatı Etimesgut araması ile onlarca farklı ceza avukatına rastlamak mümkündür. Ancak iyi bir ceza avukatında bulunması gereken özellikler vardır. Bu özellikler şunlardır; Ayrıntılara önem veren, Delil toplamada usta, Hukuki yetkilerini kullanma konusunda uzman, Önceki…

2020-04-23 17:42:56

Ağır Ceza Hukuku Nedir?

Ağır Ceza Hukuku Nedir? Ağır ceza hukuku Ağır ceza mahkemeleri tarafından görülmektedir. Ceza bakımından en ağır suçlara bakan mahkemelerdir. İşlenen bir fiilin ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanacak bir suç olup olmadığına karar verilirken suç vasfı ile ceza miktarı gibi unsurlara bakılarak karar verilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve ceza süresi en az 10 yıl olan suçlar, ağır ceza mahkemeleri kapsamındadır. Ağır Ceza Hukuku…

Ağır Ceza Hukuku Nedir?
Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları İle İlgili Sorular

2019-11-03 09:54:46

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları İle İlgili Sorular

TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI İLE İLGİLİ SORULAR   Trafik kazası yaptım, dava açabilir miyim? Evet açabilirsiniz. En az bir motorlu aracın katıldığı trafik kazalarında karşı tarafın malına ya da canına bedensel ve ruhsal zarar veren kişi bu zararları tazminle yükümlüdür. Trafik kazası yaptım haklarım nelerdir? Trafik kazalarına ilişkin ilgili makalemizde açıkça anlatıldığı üzere maddi ve manevi zararlarının giderilmesi için tazminat davası açabilirsiniz. Aracınızdaki değer kaybı için ayrıca dava açılabilir. Trafik kazası yaptım, kusur oranı nasıl belli olur? Trafik kazasında kimin kusurlu olduğu olay yerine gelen kolluk görevlileri tarafından tutulan tutanakta yazılmaktadır. Ancak kusur bu şekilde belirlenemezse yapılacak bilirkişi ve keşif incelemesi ile de kusur oranı tespit edilebilir. Yaralamalı trafik kazasından kaynaklı tazminat davasında hangi zararları talep edebilirim? Yaralamalı trafik kazalarında tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar ve kazanın yarattığı elem, korku ve üzüntüye dayanarak manevi tazminat talep edilebilir. Yaralamalı trafik kazalarında kimler tazminat talep edebilir? Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, sadece yaralanan kişi maddi ve manevi tazminat isteyebilecektir Ağır bedensel yaralamalı…

2019-10-15 23:36:32

Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Kullanma

Uyuşturucu Madde Satın Alma ve KullanmaAnkara ceza avukatı olarak bu yazımızda sizlerle kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanma durumlarından bahsetmek istiyoruz. Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 191. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde şu hükümlere yer verilmiştir:Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görüldüğü…

Uyuşturucu Madde Satın Alma ve Kullanma
Kasten Yaralama

2019-10-12 20:22:20

Kasten Yaralama

Kasten Yaralama SuçuAnkara ceza avukatı olarak ofisimizde ceza davalarının her alanı ile ilgili hizmet verilmektedir. Bunlardan birisi de kasten yaralama suçlarıdır. Kasten yaralama suçlarında uzman kadromuz ile dosyanız açısından en iyisinin yapılması ilk hedefimizdir.Kasten yaralama suçu nedir?Bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 86 ve 86. Maddelerinde düzenlenmiştir. Madde metninde şu hükümlere yer verilmiştir:“Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.”Kanun metninden de görüldüğü üzere suçun temel şekli günlük hayatta en çok karşılaştığımız davranışlardandır. Fail ve mağdur herkes olabilir. Yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilip giderilmeyeceğini belirleme ölçütü doktorlar tarafından yapılmaktadır. Bu sebeple de mağdurlar mutlaka rapor almalıdırlar.Kasten yaralama suçunun maddi ve manevi unsuruAnkara ceza avukatı olarak Kasten yaralama suçunun maddi unsuru çoğunlukla başkasının vücuduna karşı yapılmış can acıtma eylemi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu hareketler sonucunda insanın vücudunda yaralar açılır, kemiği kırılabilir. Bu olayların hepsi ayrı cezalara tabi tutulmuştur.Suçun manevi unsurunu kasıt oluşturur. Kasten yaralama suçları…

2019-10-12 19:30:13

Yaralamaya Teşebbüs

YARALAMA SUÇUNA TEŞEBBÜSCeza davalarında sıklıklar karşımıza çıkan kasten yaralama suçuna teşebbüsün hangi hallerde olduğuna değinmek istiyoruz.Kasten yaralama suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığı tartışmalıdır. Hakim fikre göre hafif yaralamalara teşebbüs mümkün buna karşılık ağır yaralamalara teşebbüs mümkün değildir. Ankara ceza avukatı olarak kanaatimizce yaralamaya teşebbüs mümkündür.Yargıtay elinde bıçak ile mağduru kovalayan failin fiilini yaralamayı eksik teşebbüs saymıştır (6. C. D. 20.10.1992.…

Yaralamaya Teşebbüs
Ankara Bölgesinde Ceza Avukatı

2019-10-12 19:11:24

Ankara Bölgesinde Ceza Avukatı

ANKARA CEZA AVUKATI - AVUKATLARI Ankara ceza avukatlarından birisi olarak ceza davalarında avukatların duruşu ve görevleri nelerdir bunlardan bahsetmek istiyoruz. Avukat bir serbest meslek mensubu olmasına rağmen yaptığı iş kamu görevi niteliğindedir. Avukat müvekkiline yapamayacağı işlemler, başaramayacağı sonuçlar için umut vermemelidir. Bu sebeple ceza avukatlığı sonucu garanti eden sonuca bağlı bir avukatlık türü değildir. İnsanlara bu anlamda verilen vaatler ne yazık ki inandırıcı da değildir. Yani görüldüğü üzere ceza davalarında kesin vaatler avukatlıkla yakışmayacak tutumlardır.   Ceza avukatının görevleri nelerdir? Ceza avukatının görevleri nelerdir sorusunun en temel cevaplarından bir tanesi hukuku bilmek, doktrini ve uygulamayı güncel olarak takip etmektir. Bir avukat davayı alırken o konudaki bilgi birikimine güvenerek almak zorundadır. Hiçbir avukat bilmediği konularda dosya almamalıdır. Zira bu müvekkili ciddi bir hak kaybına uğratacaktır. Bilindiği gibi sadece bir mesleğin mensubu olmak o mesleği en iyi şekilde yapmak için yeterli değildir. Bunun için mutlaka bilgi birikimi olması gereklidir.   Bilginin yanında avukatlar doktrini yakından takip etmek zorundadırlar. Güncel Yargıtay kararlarını, kararlardaki değişikliği, kanunlardaki değişikliği güncel olarak takip etmek zorundadır. Bu iyi bir ankara ceza avukatı olmak için seçenek…

Whatsapp
Bizi Arayın!