İcra Ödeme Emri

2020-04-23 11:00:52

İcra Ödeme Emri

İcra Ödeme Emri Hepimizin bildiği üzere ticari yaşam içerisinde dönemsel olarak bozulmalar yaşanabilir ve bu bozulmanın yasal süreç işlemeye başlar. İşte bu yasal sürecin ilk basamağını oluşturan icra emri hukuksal çerçevede harekete geçilmesini bir bakıma zorunlu kılar. Tabii borçlunun bu ödeme emri eline ulaştığında yasal süreci veya haczin durdurulmasına yönelik yapabileceği birçok hareket tarzı bulunabilir.…

2020-04-23 10:59:19

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı Bir şekilde yasal takibe başlanmış ancak belli bir süreç sonucunda ortaya çıkabilecek icra dosyası takipsizlik zamanaşımı gibi konular borçluları yakından ilgilendiriyor. Çünkü bazı kriterler gerçekleştiğinde icra dosyaları tamamen veya kısmen ortadan kalkabiliyor. İzninizle bu noktada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. İcra hukukunun ilgilendiren bir konuda desteğe ihtiyacınız…

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı
İcra Takipleri Durduruldu

2020-04-08 23:14:13

İcra Takipleri Durduruldu

Tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan salgın hastalık Corona virüs yani bilimsel adıyla covid 19 ekonomileri zora soktu. Bu çerçevede 30 Nisan tarihine kadar icra takipleri durduruldu ve ekonomik çarkların işleyişinin devamı hedefleniyor. Elbette bu karar aynı zamanda hastalığın yayılmasını da önleme amacını taşıyor. Ancak bazı tür icraların kapsam dışı bırakıldığını hemen ifade edelim. Örneğin nafaka alacaklarına yönelik icralar hâlihazırda…

2020-04-08 23:06:33

İcra İflas Kanunu

Ticari faaliyetlerin bozulmasından veya çeşitli nedenlerden kaynaklanan finansal zorluklar icra iflas kanunu gereği haciz ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla işletmelerin ve ticaretle uğraşan her bireyin kanunla ilgili en azından belirli kriterleri önceden bilmesi gerekiyor. Çünkü kanun oldukça geniş kapsamı olan düzenlemeler içeriyor ve işletmeler dışında aynı zamanda alacaklıları da yakından ilgilendiriyor. İsterseniz…

İcra İflas Kanunu
İcra Hukuku

2020-03-24 10:07:01

İcra Hukuku

İcra Hukuku Ticari yaşam içerisinde borçların ödenememesi sık karşılaşılan bir durum ve böyle bir durum söz konusu olduğunda devreye giren icra hukuku meselelerin çözümüne yönelik birçok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Eğer sizlerinde icra hukukundan kaynaklanan problemleriniz varsa büromuzun profesyonel desteğini isteyebilir ve hukukçularımızdan yardım talep edebilirsiniz. İsterseniz öncelikle borç takibinin…