İş Hukuku hangi Alanları Kapsar

2020-04-23 18:11:11

İş Hukuku hangi Alanları Kapsar

İş hukuku kapsamı İş Kanunu’nun hükümleri gereğince belirlenmiştir. Buna göre, işçiler, işveren ya da işveren vekillerini kapsamaktadır. Kanunen belirleniş istisnalar dışında kalan tüm işçilere, işverenlere ya da vekillere, faaliyet konusuna bakılmadan uygulanmaktadır. Kanunen, bu hükümlerin çıraklık, stajyer, istisna durumunda bulunan kişiler için uygulanmasının mümkün olmadığı belirlenmiştir. Profesyonel sporcular da işçi…