Maddi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

2020-10-01 09:22:45

Maddi Tazminat Davası Hangi Nedenlerle Açılabilir?

  Maddi tazminat, söz konusu hukuka aykırı bir şekilde meydana getirilmiş olan eylemin zararının karşılanmasıdır, yanı aslında en temelde ortaya çıkmış bir zararın giderilmesidir. Bu dava da genel olarak bireyin işyerinde meydana gelebilecek olan kazaların sonucunda, iş ediminin gerçekleştirilememesi durumunda, trafik kazası gibi pek çok durumda tazminat ortaya çıkmaktadır. Burada işin maddi kısmı genel olarak somut gerçeklikle daha alakalı olabilen bir olgudur. En genel anlamıyla ortada bir sözleşmeye aykırılık ya da haksız fiil söz konusu olmalıdır. Medeni hukukta en çok karşınıza çıkabilecek olan maddi ve manevi tazminat tüm hukuk davalarında nerdeyse karşınıza çıkabilir. Hangi Hallerde Maddi Tazminat Kazanılabilir? Maddi tazminat davasında hukuka aykırı fiili işlemiş olan kişiye karşı, bu işleme veya fiile muhattap olmuş olan kişi tarafından açılır. Pek çok konuda tazminat talebinde bulunulabilir, boşanma davası en popüler olanlarındandır. Yetkili yer olan davalının ikametgahındaki asliye hukuk mahkemesinde açılır ve de burada hakim hakkaniyet gerektiren konularda karar verir, ve somut olguları değerlendirilir. En sonunda da hakim tazminat miktarına karar verir ve de mahkeme bu şekilde sonuçlanır. Ortada bir hâksiz fiil söz konusu olursa buradaki bir yer mahkemesinde de tazminat davası açılabilir. Tazminat davası şahsa da açılabileceği…

2020-04-23 18:11:11

İş Hukuku hangi Alanları Kapsar

İş hukuku kapsamı İş Kanunu’nun hükümleri gereğince belirlenmiştir. Buna göre, işçiler, işveren ya da işveren vekillerini kapsamaktadır. Kanunen belirleniş istisnalar dışında kalan tüm işçilere, işverenlere ya da vekillere, faaliyet konusuna bakılmadan uygulanmaktadır. Kanunen, bu hükümlerin çıraklık, stajyer, istisna durumunda bulunan kişiler için uygulanmasının mümkün olmadığı belirlenmiştir. Profesyonel sporcular da işçi…

İş Hukuku hangi Alanları Kapsar
Whatsapp
Bizi Arayın!