Çalışma Alanlarımız

Miras Hukuku

  • Miras Hukuku Avukatı
  • Miras hukuku Avukat ve Danışma içinde yer alan mirasın reddi
  • Vasiyetin hazırlanması
  • Saklı pay davaları
  • Ortaklığın giderilmesi
  • Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları